«Єдине вікно» визначається як механізм, що дозволяє сторонам, які беруть участь у торговельних і транспортних операціях, представляти стандартизовану інформацію та документи з використанням єдиного пропускного каналу з метою виконання всіх регулюючих вимог, що стосуються імпорту, експорту і транзиту»

РЕКОМЕНДАЦІЯ ЄЕК ООН № 33

Третій Міжнародний Семінар з питань спрощення процедур торгівлі на тему: «Спрощення процедур торгівлі в Україні. Проект «Єдине вікно - локальне рішення» в Одесі. Досягнення та нові виклики»


РЕКОМЕНДАЦІЇ

ТРЕТЬОГО МІЖНАРОДНОГО СЕМІНАРУ З ПИТАНЬ

СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУР МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ:

«СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУР ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ.

ПРОЕКТ «ЄДИНЕ ВІКНО - ЛОКАЛЬНЕ РІШЕННЯ» В ОДЕСІ.

ДОСЯГНЕННЯ ТА НОВІ ВИКЛИКИ»

30 травня 2013 р. в Одесі відбувся Третій Міжнародний Семінар з питань спрощення процедур торгівлі на тему: «Спрощення процедур торгівлі в Україні. Проект «Єдине вікно - локальне рішення» в Одесі. Досягнення та нові виклики». Семінар організовано Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК ООН) у співпраці з Урядом України за підтримки Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) й Асоціації транспортно-експедиторських і логістичних організацій України «Укрзовніштранс», з ініціативи АТ «ПЛАСКЕ».              

У семінарі взяли участь представники Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН), Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні, Європейської асоціації експедирування, логістики та митних послуг (CLECAT), Федерації міжнародних експедиторських асоціацій (FIATA), ТРАСЕКА, державних органів України, ділової спільноти, а також учасники форуму Асоціації транспортного коридору Схід-Захід (EWTCA) та засідання Міністрів транспорту країн ОЧЕС.

Учасники семінару відзначили істотне просування в реалізації проекту: створена 2011 року Міжвідомча робоча група з упровадження технології «Єдине вікно - локальне рішення» вже провела вісім робочих засідань; в Одеському порту успішно ведеться робота зі створення Єдиної інформаційної системи портового співтовариства (ЄІС), метою якої є мінімізація паперового документообігу під час виконання технологічних операцій у порту, оптимізація технологічних процесів, скорочення часу на кожній з операцій шляхом надання всім учасникам транспортного та вантажного процесу оперативної, коректної та легітимної інформації. Було відзначено, що після підписання 22 травня 2012 року Одеським портом спільно з Державною митною службою України (ДМСУ) технологічної схеми 1-го етапу роботи ЄІС, яка об'єднала вже існуючі напрацювання з вільної практики, електронного пропуску, автоматичної системи контролю доступу, електронного планування і новий проект електронного наряду на видачу контейнерів, була виконана наступна робота: оформлений перший електронний наряд; проведені консультації для представників ДМСУ й інших контролюючих служб, для експедиторських організацій і лінійних агентів; впроваджений в Одеському порту у паралельному режимі електронний та паперовий наряд; підключений етап оформлення випуску контейнера з території пункту пропуску; у завершальній стадії перебуває підключення контролюючих органів; підключені лінійні агенти та контейнерні термінали у вигляді окремого робочого місця; провадиться тестування отримання попередньої інформації від морських агентів; на завершальному етапі перебуває тестування обміну даними щодо фактичного вивантаження зі стівідорними компаніями. Станом на 30.05.2013 підключено більше 300 експедиторських организацій.

Учасники відзначили, що спрощення процедур міжнародної торгівлі набуло центрального місця в економічній політиці України, в контексті інтеграції країни у більш широкі європейські ринки з метою підвищення транзитного потенціалу і конкурентоздатності України.

Учасники семінару також підтримали пропозиції:

1. Висловити подяку Прем'єр-міністру України, пану М.Я.Азарову, за підтримку пілотного проекту з упровадження технології «Єдине вікно - локальне рішення» у зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області, а також високо оцінити участь у реалізації даного проекту Міністерства доходів і зборів України та Міністерства інфраструктури України.

2. Звернутися до секретаріату ЄЕК ООН з вдячністю за підтримку і постійну участь регіонального радника ЄЕК ООН Маріо Апостолова у реалізації пілотного проекту з упровадження технології «Єдине вікно - локальне рішення» у зоні діяльності Південної митниці і портів Одеської області та поінформувати про зацікавленість у продовженні роботи з розвитку даного проекту.

 

У ході робочої програми відбулися дискусії з п'яти блоків питань:

 Завдання спрощення процедур торгівлі в Україні, пілотний проект «Єдине вікно - локальне рішення» в Одесі:

·     Цілі і завдання семінару. Проекти «єдиного вікна» і Єдиної інформаційної системи портового співтовариства у загальній стратегії спрощення процедур торгівлі;

·        Загальна робота на підтримку спрощення процедур торгівлі в Україні та проект «Єдине вікно - локальне рішення» у портах Одеської області.

 

Проект «Єдине вікно - локальне рішення». Досвід Одеського порту у взаємодії з Департаментом митної справи Міністерства доходів і зборів України та іншими учасниками державного контролю у морських пунктах пропуску:

·       Досвід побудови Єдиної інформаційної системи в Одеському порту;

·        Технічні аспекти впровадження проекту «Єдине вікно - локальне рішення» в ДП «Одеський морський торговий порт»;

·        Роль митних органів у створенні єдиної інформаційної системи з використанням процедури аналізу ризиків та обміну інформацією.

 

Майстер-план і роль різних державних і приватних організацій у розвитку єдиних інформаційних систем:

·         Роль майстер-плану у побудові єдиної інформаційної системи і загальної стратегії спрощення процедур торгівлі;

·           Роль державних і приватних організацій - учасників процесів торгівлі у побудові єдиної інформаційної системи;

·          Модернізація методів митного контролю. Найкраща практика в Євросоюзі, Митному Союзі Євразійського економічного простору і стратегічні цілі спрощення процедур торгівлі в Україні

 

Гармонізація даних і формати документів:

·       Гармонізація даних: практичне застосування документів у вигляді електронного запису з використанням ЕЦП та конвертація даних

 

Заключна сесія, організаційні питання та рекомендації.

 

 

 Наприкінці семінару було прийнято наступні рекомендації:

 

Організаційні питання

1.   Продовжити вдосконалення робочого плану (картки та обліку етапів проекту) зі створення ЄІС в портах Одеської області із залученням усіх уповноважених представників державних органів і приватного сектора в організацію контролю у прикордонних пунктах пропуску.

2. Просити Прем’єр-міністра України визначити Міністерство доходів і зборів України головним виконавцем із розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про створення Міжвідомчої робочої групи (координаційної ради) з упровадження технології «Єдине вікно - локальне рішення».

3.  Секретаріату МРГ:

- звернутися до Прем'єр-міністра України з проханням щодо сприяння якнайшвидшому прийняттю постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови е Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними»;

- забезпечити регулярну роботу групи експертів із розробки проекту Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними;

- сформувати групу експертів із залученням представників ЄЕК ООН та EUBAM, завданням якої має стати підготовка проекту національної стратегії щодо спрощення процедур торгівлі;

4.  Державному підприємству «Одеський морський торговельний порт» до 01.08.2013 перейти на безпаперову технологію оформлення наряду зі збереженням права вибору суб'єктом транспортного процесу (експедиторської організацією) електронної або паперової форми подачі документів.

5.   Визнати в цілому дієвими рекомендації, прийняті 30 травня 2012 року, та продовжити в рамках МРГ їх реалізацію у частині проведення на національному та локальному рівнях досліджень на предмет:

(а) встановлення ступеня сумісності технічних систем обміну інформацією різних контролюючих органів і комерційних організацій та придатності для обміну даними і документами для торгівлі, транспорту і процедур контролю на кордоні, у т.ч. у вигляді електронного запису, завіреного електронним цифровим підписом (далі - ЕЦП);

(б) відповідності документів і технічних систем, що використовуються, міжнародним стандартам і рекомендаціям ЄЕК ООН із реалізації принципу «єдиного вікна»;

(в) визначення необхідних змін у законодавстві та нормативних актах, що впливають на організацію роботи зі взаємодії контролюючих органів та ділової спільноти для впровадження принципу «єдиного вікна».

6.    Рекомендувати всім заінтересованим сторонам вживати всіх заходів щодо стимулювання якомога більш широкого використання електронного документообігу та інтелектуальних транспортних систем, створення інформаційних спільнот портів, аеропортів, інших великих міжнародних транспортних вузлів за принципом «Єдиного вікна» відповідно до Рекомендацій ЄЕК ООН № № 33, 34 , 35.

7.   Рекомендувати всім заінтересованим сторонам підтримати ініціативу громадської ради при Державній авіаційній службі України щодо створення робочої групи з координації пілотного проекту з упровадження стандарту E-freight в Україні, що складається з уповноважених представників авіакомпаній, аеропортів, агентських та експедиторських організацій.

8.    Визнати, що розробка систем інформаційного обміну даними для спрощення процедур міжнародної торгівлі повинна базуватися на принципі сумісності інформаційних систем різних державних відомств і бізнес-співтовариств, а також на розумінні, що механізми подання інформації в електронному вигляді повинні забезпечувати транспортним операторам можливість одноразового подання контролюючим органам інформації про переміщувані товари, уникаючи її повторного подання при в'їзді на територію суміжної держави.

 

Питання законодавства і системи застосування електронного цифрового підпису

9.   Підтримати внесення змін до законодавчих актів України з метою легалізації електронних довірчих послуг і створення нормативної бази для побудови послуг довіреної третьої сторони (далі - ДТЗ) в Україні, що дозволить прискорити реалізацію проектів електронного документообігу в міжнародній торгівлі і транскордонне співробітництво , а також з метою визначення повноважень і відповідальності кваліфікованих центрів надання послуг при підписанні документів електронним цифровим підписом від імені клієнта для застосування в автоматизованих інформаційних системах без безпосередньої участі людини, використання електронного цифрового підпису для організації захисту WEB-сайтів та шифрування каналів зв'язку.

10.  Міністерству доходів і зборів України розглянути можливість сформувати процедуру подання та прийому конвертованих електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом оператора ЄІС, як таких, що мають однакову юридичну силу з оригінальними електронними документами, засвідченими електронним цифровим підписом видавця документа (контейнерної лінії, контейнерного терміналу тощо).

11.  Центральним органам виконавчої влади, які здійснюють свої повноваження у пунктах пропуску через державний кордон України, забезпечити своїх представників на місцях електронними цифровими підписами акредитованих центрів сертифікації ключів Міністерства доходів і зборів України.

 

 Гармонізація даних

12.    При створенні ЄІС розробникам враховувати досвід застосування міжнародних стандартів і технічного співробітництва з міжнародними організаціями (ЄЕК ООН, ВМО, ІСО, Європейської комісії, ФІАТА тощо).

13.  Рекомендувати компетентним органам в Україні:

- прийняти на рівні національних стандартів класифікатори: контейнерних ліній, портів України, портових терміналів;

- гармонізувати класифікатор типів контейнерів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011, зі стандартом ISO 6346;

- гармонізувати стандарт ДСТУ/ISO-9735 із законами України та постановами Кабінету Міністрів України для розширення сфер застосування державними органами України електронного обміну інформацією у форматі ЕДІФАКТ ООН;

- закріпити у нормативному порядку єдині номери суднозаходів по портах України;

- розглянути можливість підтримки ЄІС інших міжнародних форматів, поряд з XML, передбачити можливість автоматичного переходу між форматами.

14.  Розглянути можливість організації практичних семінарів з гармонізації даних за участю експертів ЄЕК ООН для всіх заінтересованих сторін.

15. Запропонувати Міністерству доходів і зборів України розглянути можливість сформулювати вимоги до морських лінійних агентів про надання попередньої інформації про вантаж у контейнерах таким чином, щоб необхідна інформація відповідала за обсягом і формою інформації про вантажі у контейнерах, яка міститься у міжнародному транспортному документі - морському коносаменті.

 

Співпраця

16.   Врахувати досвід європейських портів і ділової спільноти з упровадження електронного обміну інформацією. Покращити співробітництво між державними органами та діловою спільнотою України, Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК ООН), Європейською асоціацією систем інформаційного обслуговування портів (EPCSA), Бюро Верітас, ЦІТ, Місією Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), USAID , ТРАСЕКА, ФІАТА, а також з відповідними органами Молдови, Литви та інших країн.

17. Продовжити співпрацю із залізничним співтовариством, зокрема із включення даних залізничної накладної ЦІМ/УМВС до послідовного обміну інформацією в ЄІС. Вивчити можливість надання сприяння організації під егідою ООН, за ключової підтримки членів ЦІТ, ОСЗ, ділової спільноти, за участю всіх міжнародних організацій із залізничних перевезень в Європі, конференції з питань включення залізничної документації й даних у загальні процеси обміну торговельною інформацією, що забезпечує процедури митного оформлення всього ланцюга поставок.

18. Розвивати співробітництво з міжнародними організаціями з метою удосконалення системи професійної підготовки працівників митних органів, агентів з митного оформлення товарів, декларантів, експедиторів, перевізників та інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, задіяних у процесі переміщення і митного оформлення, реалізуючи на практиці положення Угоди про співпрацю, підписаної Державною митною службою України та Асоціацією «Укрзовніштранс».

19. З метою подальшого розвитку роботи за проектом, продовжити регулярні консультації щодо спрощення процедур міжнародної торгівлі та впровадження принципів «єдиного вікна» за участю різних державних органів України, ЄЕК ООН та інших міжнародних організацій, які працюють в області електронного обміну торговельними і транспортними документами та даними для спрощення процедур міжнародної торгівлі.

20.  Розвивати співробітництво в рамках проекту з Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові України, з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій.

21. Запропонувати провести 29 травня 2014 року у м. Одесі, Україна, Четвертий міжнародний семінар ЄЕК ООН за підтримки Уряду України, на якому розглянути питання державно-приватного партнерства для спрощення процедур міжнародної торгівлі.

 

Учасники Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно - локальне рішення», дев'яте засідання якої проходило в рамках Третього міжнародного семінару ЄЕК ООН з питань спрощення процедур торгівлі, підтримали висновки та прийняті рекомендації.