«Єдине вікно» визначається як механізм, що дозволяє сторонам, які беруть участь у торговельних і транспортних операціях, представляти стандартизовану інформацію та документи з використанням єдиного пропускного каналу з метою виконання всіх регулюючих вимог, що стосуються імпорту, експорту і транзиту»

РЕКОМЕНДАЦІЯ ЄЕК ООН № 33

  05.11.12

ПРОТОКОЛ № 6 C засідання Міжвідомчої робочої та експертної групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області


З першого питання порядку денного:

Інформація Одеського морського торговельного порту (ОМТП) та ДМСУ про хід експерименту з впровадження електронного наряду в ОМТП в рамках пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеського регіону.

Вороной В.І. (ОМТП) надав інформацію про хід експерименту з впровадження електронного наряду в ОМТП в рамках пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеського регіону. Розповів про перешкоди, що виникають в процесі впровадження технології єдиного вікна, а саме -пасивність учасників портового співтовариства з підключення до системи.

Сахаутдінов Р.Е. проінформував про відмову Державної санітарної служби України у наданні «вільної практики» великотоннажним контейнеровозам, що обслуговують прямі контейнерні сервіси на маршруті «порти південно-східної Азії – порти Чорного моря». Надав результати оцінки ефективності впровадження «вільної практики».

 

ВИРІШИЛИ:

1.1. Прийняти до відома інформацію начальника служби логістики та комерційної роботи Одеського морського торговельного порту (ОМТП), Вороного В.І. про хід експерименту з впровадження електронного наряду в ОМТП в рамках пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення». Доручити  ОМТП провести заходи щодо переходу, та забезпечення до 01 лютого 2013 року оформлення наряду в у  виді  електронного документа.

1.2. Підготувати звернення на Міністерство охорони здоров’я України щодо пояснення відмови Державної санітарної служби України у наданні «вільної практики» великотоннажним контейнеровозам в ОМТП, що обслуговують прямі контейнерні сервіси на маршруті «порти південно-східної Азії – порти Чорного моря».

 

З другого питання порядку денного:

Мастер-план дій з впровадження пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення» в Одеському морському торгівельному порту.

Вороной В.І. ознайомив учасників засідання з Мастер-планом дій з впровадження технології «Єдине вікно-локальне рішення» в Одеському порту, процесами гармонізації даних та створення бібліотеки даних.

Апостолов М. надав свої коментарі та пропозиції щодо Мастер-плану дій. (Додаток № 3)

ВИРІШИЛИ:

2. Прийняти до відома Мастер-план дій з впровадження пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення».

 

З третього питання порядку денного:

Інформація Міністерства інфраструктури України про опрацювання проектів нормативних актів, а саме:

  • Проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін в постанову Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників та вантажів, що їх переміщують»;
  • Проекту Наказу Міністерства Інфраструктури України «Про внесення змін в Правила оформлення вантажних перевізних документів на перевезення морським транспортом», затверджений наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 13 грудня 2004 року № 1098.

Когут Р.В. проінформував учасників засіданняпро опрацювання проектів вище зазначених нормативних актів.

            ВИРІШИЛИ:

1.  Прийняти до відома інформацію Когута Р.В. про опрацювання нормативних актів, підготовлених також з метою реалізації Національного плану дій на 2012 рік  щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" в частині вжиття усіх необхідних заходів щодо спрощення процедур прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через Державний кордон:

  • Проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін в постанову Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників та вантажів, що їх переміщують»;
  • Проекту Наказу Міністерства Інфраструктури України «Про внесення змін в Правила оформлення вантажних перевізних документів на перевезення морським транспортом», затверджений наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 13 грудня 2004 року № 1098. 

 

З четвертого питання порядку денного:

Обговорення базових документів для впровадження пілотного проекту в ОМТП:

  • Проект Постанови Кабінету Міністрів України з затвердженим положенням про Міжвідомчу робочу групу з впровадження проекту «Єдине вікно – локальне рішення».
  • Проект Cтатуту Асоціації портового співтовариства;
  • Проект Статуту Фонду для прямого інвестування проекту;

Платонов О. представив на розгляд учасників засідання проекти вищезазначених документів. Учасники засідання висловили свої зауваження та пропозиції щодо тексту проекту постанови КМУ.

Пашко П.В. підтримав актуальність впровадження «єдиного вікна», але зауважив, що робота Міжвідомчої робочої групи повинна бути організована на високому рівні, та треба чітко прописати всі процедури та функції експертної та робочої групи.

Мошинська О.Є. зупинилась на деяких зауваженнях Держмитслужби України до тексту проекту постанови (редакційних, змістовних тощо), а також зазначила, що проектом постанови передбачено покладення на Держмитслужбу України і на її керівників повноважень, що не передбачені Положенням про Державну митну службу України, затвердженим Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 582/2011. Мошинська О.Є. відмітила той факт, що документи надаються для розгляду учасникам Міжвідомчої робочої та експертної груп у дуже стислий термін, недостатній для їх вивчення та опрацювання, а також запропонувала, аби проекти нормативно-правових актів перед винесенням на обговорення Міжвідомчої робочої групи попередньо опрацьовувались групою експертів: зазначене надасть можливість обговорювати на засіданнях робочої групи лише неузгоджені питання, а не займатись редакційними правками.

Твердохліб О.М. зауважив, що учасники Міжвідомчої робочої групи не мають повноважень щодо погодження проекту постанови, тому запропонував видалити з проекту рішень пункт про погодження учасниками засідання проекту постанови КМУ «Про створення Міжвідомчої робочої групи «Єдине вікно – локальне рішення», а також запропонував видалити слова «та погодження» з п. 4 проекту ПостановиКМУ «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно-локальне рішення».

Котов С.Б. зауважив, що наданий проект постанови не може розглядатися на засіданні з причин невідповідності деяких положень вимогам законодавства України з прикордонних питань, запропонував звузити проект постанови, щоб він стосувався тільки «єдиного вікна».

Платонов О.І. звернув увагу на той факт, що за результатами Міжнародного семінару ЄЕК ООН з питань спрощення процедур торгівлі було рекомендовано впровадження технології «єдиного вікна» в усіх пунктах пропуску, але через брак коштів в бюджеті було вирішено розпочати цей проект з портів Одеського регіону, з подальшим поширенням на інші порти та пункти пропуску на державному кордоні. Тому проект постанови містить назву «Про створення Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно-локальне рішення». Платонов О.І. також пояснив, що в проекті постанови запропоновані назви міністерств та відомств, а не посади, для більш оперативної та ефективної роботи Міжвідомчої робочої групи.  Погодився з позицією Мошинської О.Є. щодо організації роботи експертних груп для попереднього опрацювання проектів нормативно-правових актів з метою більш оперативної роботи Міжвідомчої робочої групи, та з пропозиціями Твердохліба О.М.

Платонов О.І. також запропонував рекомендувати представникам ДМСУ внести зміни до Постанови КМУ від 21.03.2012 № 219 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності митного брокера та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)» для забезпечення процедури видачі ЄЦП представникам контролюючих органів, залучених до процедур митного оформлення та контролю.

В обговоренні прийняли участь:

Пашко П.В., Платонов О.І., Мошинська О.Є., Ніколайчук О.О., Котов С.Б., Твердохліб О.М., Липовський В.В., Заколодяжний В.В., Вороной В.І.

Платонов О.І. запропонував викласти всі зауваження в письмовій формі та надіслати в Секретаріат.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Рекомендувати Міністерству економічного розвитку і торгівлі України внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з впровадження проекту «Єдине вікно – локальне рішення» відповідно до вимог нормотворчої техніки, визначених Регламентом Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950.

4.2. Прийняти до відома інформацію щодо проектів базових документів для впровадження пілотного проекту в ОМТП:

  • проект Статуту Асоціації портового співтовариства;
  • проект Статуту Фонду для прямого інвестування проекту;

4.3. Прийняти до відома інформацію заступника Голови Міжвідомчої робочої групи, Платонова О.І. щодо підписання Угоди про співробітництво між АТ «ПЛАСКЕ», ТОВ «ППЛ 33-35», ДП «Іллічівський морський торговельний порт» (ІМТП) та ПП «Контейнерний термінал Іллічівськ» з метою реалізації спеціального програмного продукту в  ІМТП в рамках Єдиної інформаційної системи портового співтовариства. 

 

З п’ятого питання порядку денного:

Про дату та місце проведення наступного засідання Міжвідомчої робочої та експертної групи.

Платонов О. запропонував провести наступне засідання 20 грудня 2012 року.

ВИРІШИЛИ:

5. Провести наступне засідання Міжвідомчої робочої групи 20 грудня 2012 року, о 14:00, в м. Київ.

 

Головуючий - В.І. Щелкунов