«Єдине вікно» визначається як механізм, що дозволяє сторонам, які беруть участь у торговельних і транспортних операціях, представляти стандартизовану інформацію та документи з використанням єдиного пропускного каналу з метою виконання всіх регулюючих вимог, що стосуються імпорту, експорту і транзиту»

РЕКОМЕНДАЦІЯ ЄЕК ООН № 33

  18.10.11

ПРОТОКОЛ засідання ініціативної групи зі створення Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології "Єдине вікно - локальне рішення" в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області


Протокол

засідання ініціативної групи щодо створення Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно - локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області.

 

 

м. Київ

18 жовтня 2011 року

 

Місце проведення: вул. Дегтярівська, 11-г

Початок засідання: 11 год. 00 хв.

Закінчення засідання:  13 год. 00 хв.

Склад учасників засідання: Додаток № 1

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Основні результати Міжнародного семінару з питань спрощення процедур торгівлі «Концепція «Єдине вікно» та інтеграція режимів залізничних перевезень при спрощенні процедур торгівлі на території загальноєвропейського простору». Концепція «Єдине вікно»: ключовий інструмент спрощення процедур торгівлі та належного управління.

 

Доповідач: Апостолов Маріо (ЄЕК ООН, Регіональний радник відділу торгівлі)

Час: 20 хвилин

 

2. Досвід та основні результати впровадження пілотного проекту NCTS RAIL

 

Доповідач: Довіденас Валдас (ICITAР, Департамент юстиції США, консультант консультативної групи з безпеки та спрощення торгівлі та транспорту)

Час: 25 хвилин

 

3. Електронне декларування як елемент єдиного вікна.

 

Доповідач: Муратов Ігор Михайлович, начальник управління декларування та митних режимів Державної митної служби України

Час: 15 хвилин

 

4. Визначення складу Міжвідомчої робочої групи щодо розробки концепції пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення»

 

5. Розгляд пропозицій щодо членів експертної групи по розробці пропозицій, спрямованих на реалізацію концепції пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення»

 

6. Обговорення проекту рішення засідання ініціативної групи щодо створення Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно - локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області

 

 

Засідання відкрив Президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палатиICC Ukraine – пан Щелкунов Володимир Ігорович

Пан Щелкунов В.І. повідомив, що засідання проводиться на виконання доручення Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова щодо створення в Україні умов для спрощення процедур технології документального оформлення вантажів з метою збільшення обсягів міжнародної торгівлі, в тому числі із використанням транзитних можливостей України.

Також пан Щелкунов В.І. повідомив, що Міністерством економічного розвитку і торгівлі України спільно з іншими міністерствами та відомствами України була проведена відповідна робота, за результатами якої були прийняті рекомендації щодо доцільності створення Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області.

З цього приводу на виконання рекомендацій семінару, що був організований Україною та ЄЕК ООН у м. Одеса 1-го червня 2011 року,відбувсяобмін листами між Прем’єр - Міністром України паном Азаровим М.Я., виконавчим секретарем ЄЕК ООН паном Яном Кубішем та паном Щелкуновим В.І.

Пан Ян Кубіш вказав у своїй кореспонденції, що такий пілотний проект зможе стати адаптацією Європейського досвіду в Україні та буде сприяти прискоренню входження України до загальноєвропейського простору

У завершення вступного слова пан Щелкунов В.І. підкреслив, що метою цього засідання є визначення можливості та доцільності запровадження в Україні механізму «Єдине вікно», і як початок цього, впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» як пілотного проекту в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області.

Віце-президент з питань стратегічного розвитку Українського національного комітету Міжнародної торгової палатиICC Ukraine та Голова Громадської Ради Держмитслужби – пан Платонов Олег Ісаакович висловив подяку керівництву Державної митної служби України за добрі умови для проведення цього засідання, та довів до учасників засідання інформацію про основні рішення, рекомендації та результати проведення Міжнародного семінару з питань спрощення процедур торгівлі «Концепція «Єдине вікно» та інтеграція режимів залізничних перевезень при спрощенні процедур торгівлі на території загальноєвропейського простору», якій проходив у рамках транспортного тижня у червні 2011 року у м. Одеса.

 

З першого питанняпорядку денного («Концепція «Єдине вікно»: ключовий інструмент спрощення процедур торгівлі та належного управління») слово для виступу було надано Регіональному раднику відділу торгівлі ЄЕК ООН пану Апостолову Маріо.

Пан Апостолов М. висловив вдячність Уряду України за сприяння та підтримку впровадження в Україні концепції «Єдиного вікна».

Далі паном Апостоловим М. була проведена презентація, (Додаток № 2) на тему «Концепція «Єдине вікно»: ключовий інструмент спрощення процедур торгівлі і належного управління», у якій було висвітлено основні передумови впровадження концепції «Єдине вікно» в інших країнах світу, розкрито переваги введення цього принципу як для державних органів, так і для приватного бізнесу.

У якості довідкового матеріалу пан Апостолов М. провів коротке ознайомлення учасників засідання з

- рекомендаціями та керівними принципами зі створення «Єдиного вікна (Рекомендація № 33 ЄЕК ООН),

- рекомендаціями щодо спрощення і стандартизації даних для міжнародної торгівлі (Рекомендація № 34 ЄЕК ООН),

- рекомендаціями щодо вироблення правової основи «Єдиного вікна» в міжнародній торгівлі (Рекомендація № 35 ЄЕК ООН),

а також безліч стандартів і кодів для обміну торговельними даними.

У той же час, пан Апостолов М. наголосив, що повноцінне впровадження технології «Єдиного вікна» неможливе без політичної волі Уряду.

 

З другого питанняпорядку денного («Досвід та основні результати впровадження пілотного проекту NCTS RAIL») слово для виступу було надано консультанту консультативної групи з безпеки та спрощення торгівлі та транспорту, Департаменту юстиції США (ICITAР), Довіденасу Валдасу.

Пан Довіденас В. поділився досвідом реалізації пілотного проекту NCTS RAIL з електронного декларування у країнах ЄС взагалі і, зокрема, у Литовській Республіці. Цей проект передбачає можливість організації інтермодального перевезення за повним комплектом перевізних документів і митної декларації у формі електронного запису.

Далі паном Довіденасом В. була проведена презентація, (Додаток №3) на тему «Застосування принципу «Єдиного вікна» у Клайпедському морському торговельному порту», викладені основні принципи формування та функціонування інформаційної системи обміну даними між портовими компаніями і державними установами при транспортуванні вантажів через Клайпедський морської порт (система «KIPIS»). На прикладі продемонстрованого учасникам засідання анімаційного фільму про впровадження в Литовській Республіці «Єдиного вікна» (Додаток №4), доповідачем було викладено послідовність створення «Єдиного вікна» і переваги його застосування.

Наприкінці виступу, пан Довіденас В. пояснив, що застосування принципу «Єдине вікно» за допомогою новітніх інформаційних технологій значно спростило бізнес-процеси в Клайпедському порту і збільшило його пропускну спроможність.

 

З третього питанняпорядку денного («Електронне декларування як елемент єдиного вікна») слово для виступу було надано начальнику управління декларування та митних режимів Державної митної служби України пану Муратову Ігорю Михайловичу.

Пан Муратов І.М. повідомив, що за ініціативою Держмитслужби 12.08.2011 була проведена робоча нарада з представниками міністерств та відомств, фахівці яких приймають участь у процесі митного оформлення товарів. За результатами цієї наради учасниками була підтримана ініціатива учасників Міжнародного семінару зі спрощення процедур торгівлі «Концепція «Єдине вікно» та інтеграція режимів залізничних перевезень при спрощенні процедур торгівлі на території загальноєвропейського простору», (01 червня 2011 року, м. Одеса), щодо започаткування в Україні пілотного проекту зі створення технології «Єдине вікно» на базі морських портів Одеської області.

Також пан Муратов І.М. доповів, що в Україні ще у 2003 році прийняті Закони про електронні документи, електронний документообіг і про електронний цифровий підпис. З 2007 року в Україні використовуються вантажна митна декларація у вигляді попереднього повідомлення в електронному вигляді, існує порядок визначення підприємств, до товарів яких може застосовуватися процедура електронного декларування.

У жовтні-грудні 2009 року з успіхом був реалізований пілотний проект щодо взаємодії Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (ЄАІС) та Нової комп'ютеризованої транзитної системи Європейської Співдружності (NCTS) під час митного оформлення товарів у митному режимі транзит між Україною та Литвою із залученням до зазначеного проекту акціонерного товариства «ПЛАСКЕ» у якості перевізника та декларанта.

На виконання доручення Прем'єр-міністра України Азарова М. Я. щодо запровадження митними органами та іншими органами державної влади комплексної системи електронного документообігу з метою напрацювання досвіду митного контролю та оформлення товарів із застосуванням електронних вантажних митних декларацій для подальшого впровадження електронного декларування товарів у 2010 році був запроваджений пілотний проект з декларування, митного контролю та оформлення товарів із застосуванням електронних вантажних митних декларацій в режимах «транзит», «імпорт» та «митний ліцензійний склад».

На даний час існує Реєстр підприємств, до товарів яких може застосовуватися процедура електронного декларування, до якого у 2007 році було включено до 50 підприємств, а на цей час – більше 1000 суб’єктів ЗЕД.

У заключному слові пан Муратов І.М. повідомив, що Держмитслужба підтримує запровадження в Україні технології за принципом «Єдиного вікна» і сподівається, що реалізація впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» як пілотного проекту в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області значно спростить процедуру торгівлі і скоротить бюрократичні обмеження для переміщення товарів через кордони.

 

З питань електронного документообігу виступаючого доповнив заступник начальника головного комерційного управління Укрзалізниці пан Мірошніков Андрій Миколайович, який повідомив, що з 01 липня 2011 року «Укрзалізниця» перейшла на електронний документообіг. На першому етапі було введено обов’язкове оформлення перевізних документів при внутрішніх перевезеннях через Автоматизовану систему перевезень залізничним транспортом. До системи електронного документообігу «АС Клієнт УЗ» підключилось 8 308 активно працюючих клієнтів. У цілому відсоток роботи користувачів Укрзалізниці з оформлення інформації через систему «АС Клієнт УЗ» складає 99,4%. Можна констатувати, що практично вся інформація по перевізним документам для перевезень, які здійснюються у внутрішньому сполученні і на експорт, надходить в Укрзалізницю в електронному вигляді.

В Укрзалізниці розроблена і затверджена «Дорожня карта повного переходу на електронний документообіг вантажних перевезень у взаємодії клієнт – залізниця. Усі заходи передбачається здійснити до кінця 2012 року.

Пан Мірошніков А.М. відмітив, що Укрзалізниця повністю готова перейти на 100% оформлення перевізних документів, але існують стримуючі чинники, які знаходяться поза компетенцією відомства. Зокрема, це неготовність до взаємодії з залізницею електронними засобами державних контролюючих органів, які вимагають оригінали сертифікатів та інших дозвільних документів у паперовому вигляді.

Таким чином, підкреслив пан Мірошніков А.М., реалізація впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» значно спростить взаємодію між перевізниками та державними контролюючими органами і скоротить бюрократичні обмеження для переміщення товарів через кордони

 

Щодо четвертого питанняпорядку денного, («Визначення складу Міжвідомчої робочої групи щодо розробки концепції пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення») головуючий, пан Щелкунов В.І. запропонував учасникам дійсного засідання повідомити своє керівництво про необхідність визначити і погодити склад Міжвідомчої робочої групи щодо розробки концепції пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення». Учасники засідання одноголосно підтримали перелік державних установ та недержавних організацій, яких можна залучити до складу Міжвідомчої робочої групи (наведено у додатку № 5) з пропозицією, що від кожного відомства до складу Міжвідомчої робочої групи буде включений керівник не нижче заступника Міністра, Служби, Адміністрації або Асоціації.

 

В обговоренні питань створення Міжвідомчої робочої групи та груп експертів з розробки практичних (методологічних, правових та технічних) рішень впровадження пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення прийняли участь:

-         пан Відєнов Андрій – експерт з митного контролю та аудиту місії EUBAM;

-         пан Шен Андреас – керівник групи експертів регіонального проекту ТРАСЕКА;

-         пані Ємел’янова Олена Дмитрівна – старший консультант відділу секторальної економіки Національного інституту стратегічних досліджень.

 

Щодо п’ятого питанняпорядку денного, («Розгляд пропозицій щодо складу експертної групи по розробці пропозицій, спрямованих на реалізацію концепції пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення») головуючим паном Щелкуновим В.І. було запропоновано, а учасниками засідання підтримано, що члени Міжвідомчої робочої групи самі сформують групу експертів по розробці практичних (методологічних та технічних) рішень впровадження пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення» з числа підпорядкованих відомств, державних та недержавних організацій та установ.

При обговоренні проекту рішення засідання ініціативної групи щодо створення Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно-локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області заступником начальника Департаменту митних інформаційних технологій і статистики Державної митної служби України паном Пісним Павлом Яковичем, було запропоновано вирішити на рівні Уряду питання фінансування пілотного проекту та визначення можливих форм участі ЄЕК ООН (зокрема, організаційних та фінансових) в організації і проведенні в Україні відповідних учбових програм з застосування у зовнішньоекономічних операціях документів у формі електронного запису та засвідчених цифровим підписом.

 

Наприкінці засідання головуючим паном Щелкуновим В.І. було запропоновано затвердити рішення засідання ініціативної групи щодо створення Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно - локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області, яке було підтримано учасниками засідання одноголосно, та СХВАЛЕНО:

 

1. Підримати пропозицію Українського національного комітету Міжнародної торгової палати щодо необхідності створення Концепції пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення» у зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області.

2. Запропонувати керівництву Міністерств, відомств, державних та недержавних організацій і установ делегувати представників до складу у Міжвідомчу робочу групу щодо створення концепції пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення» відповідно до Додатку № 5.

3. Членам Міжвідомчої робочої групи надати пропозиції щодо участі представників міністерств, відомств, державних та недержавних організацій та установ для формування груп експертів по розробці практичних (методологічних, правових та технічних) рішень впровадження пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення».

4. Підготувати звернення до ЄЕК ООН, Європейської комісії, ТРАСЕКА та інших міжнародних організацій і проектів щодо визначення можливих форм технічного співробітництва, у тому числі, в організації і проведенні в Україні відповідних досліджень і тренінгів з питань застосування міжнародних стандартів і найкращій міжнародної практиці по впровадженню принципу «Єдиного вікна», гармонізації даних і електронного документообігу у зовнішньоекономічних операціях.

5. Перше засідання Міжвідомчої робочої групи провести 22 грудня 2011 року.

 

Учасникам засідання Міжвідомчої ініціативної групи паном Щелкуновим В.І. було запропоновано провести перше засідання Міжвідомчої рабочою групи 22 грудня 2011 року і почати його з питання затвердження плану дій та заходів по забезпеченню фінансування пілотного проекту в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області та технології «Єдине вікно-локальне рішення» у цілому.

 

 

Голова засідання                                                                         Щелкунов В.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

 

СКЛАД

ініціативної групи по скликанню першого засідання Міжвідомчої робочої групи з започаткування пілотного проекту зі спрощення процедур перетину зовнішньоторговельними вантажами державного кордону «Єдине вікно-локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області.

 

П.І.Б.

Посада

Назва відомства

1

Щелкунов

Володимир Ігоревич

Президент компанії

ICC Ukraine-Український національний комітет Міжнародної торгової палати

2

Платонов

Олег Ісаакович

Віце-президент з питань стратегічного розвитку ICC Ukraine

ICC Ukraine-Український національний комітет Міжнародної торгової палати

3

Строгий

Петро Іванович

Віце-президент з питань регіональної політики ICC Ukraine

ICC Ukraine-Український національний комітет Міжнародної торгової палати

4

Апостолов

Маріо

Регіональний Радник

ЄЕК ООН

5

Довіденас

Валдас

Консультант консультативної групи щодо безпеки та поліпшення торгівлі і транспорту

ICITAР, Департамент юстиції США

6

Відєнов

Андрій

Експерт по пост - митному контролю і аудиту

Місія EUBAM

7

Шен

Андреас

Керівник групи експертів

Регіональний проект ТРАСЕКА «Логістичні процеси і морські магістралі ІІ»

8

Бєдаш

Сергій Анатолійович

Начальник відділу митної політики департаменту податкової, митної політики и методології бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України

9

Кусок

Оксана Валентинівна

Заступник начальника відділу митно-тарифної політики Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

10

Білецький

Андрій Виталійович

Начальник відділу торговельної політики департаменту зовнішньоекономічного співробітництва

Міністерство закордонних справ України

11

Медведєв

Сергій Александрович

Головний спеціаліст департаменту політики розвитку інфраструктури транспорту і туризму

Міністерство інфраструктури України

12

Ганзій

Олена Дмитріївна

Головний спеціаліст департаменту розвитку інфраструктури транспорту та туризму

Міністерство інфраструктури України

13

Сербайло

Анатолій Іштванович

Заступник департаменту організації митного контролю і оформлення

Державна митна служба України

14

Ярмольскій

Сергій Іванович

Заступник директора департаменту організації митного контролю і оформлення

Державна митна служба України

15

Муратов

Ігор Михайлович

Начальник управління декларування та митних режимів

Державна митна служба України

16

Пісной

Павло Якович

Заступник начальника департаменту митних інформаційних технологій і статистики

Державна митна служба України

17

Джигалов

Сергій Олексійович

Заступник директора департаменту класифікації товарів і заходів регулювання ЗЕД

Державна митна служба України

18

Муромцев

Леонід Миколайович

Начальник відділу нетарифного регулювання

Державна митна служба України

19

Мальнов

Валерій Сергійович

Начальник відділу контролю за переміщенням товарів

Державна митна служба України

20

Сідоров Павло

Володимирович

Начальник відділу контролю за проведенням готівкових розрахунків

Державна податкова служба України

21

Ляшко

Юрій Валентинович

Заступник начальника відділу контролю у сфері ЗЕД

Державна податкова служба України

22

Фотченко Олег Григорович

В. о. заступника начальника порту з експлуатації

Іллічівський морський торговельний порт

23

Мірошніков

Андрій Миколайович

Заступник начальника головного комерційного управління

«Укрзалізниця»

24

Олійнік

Віктор Анатолійович

Начальник відділу взаємодії з органами державного контролю Головного комерційного управління

«Укрзалізниця»

25

Хачатурян

Артем Рафікович

Виконавчий директор РП

ICC Ukraine-Український національний комітет Міжнародної торгової палати

26

Карпішин

Марія Богданівна

Прес-служба

ICC Ukraine-Український національний комітет Міжнародної торгової палати

27

Ємелянова

Олена Юріївна

Старший консультант відділу секторальної економіки

Національний інститут стратегічних досліджень

(НІСД)

28

Хрустальова

Вікторія Вікторівна

Головний редактор

Журнал «Транспорт»

29

Терещенко

Сергій Степанович

Експерт

Асоціація УКРЗОВНІШТРАНС

30

Колєйніков

Юрій Олександрович

Експерт

Асоціація УКРЗОВНІШТРАНС

31

Макаричева

Тетяна Миколаївна

Експерт

Громадська Рада при Державної митної службі України

32

Колєйніков

Олександр Юрійович

 

Експерт

Громадська Рада при Державної митної службі України