«Єдине вікно» визначається як механізм, що дозволяє сторонам, які беруть участь у торговельних і транспортних операціях, представляти стандартизовану інформацію та документи з використанням єдиного пропускного каналу з метою виконання всіх регулюючих вимог, що стосуються імпорту, експорту і транзиту»

РЕКОМЕНДАЦІЯ ЄЕК ООН № 33

  22.06.17

ПРОТОКОЛ № 26 засідання Міжвідомчої робочої групи зі спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики в Україні


ПРОТОКОЛ № 26

засідання Міжвідомчої робочої групи зі спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики в Україні

 

м. Київ

22 червня 2017 року

 

 

Місце проведення: Київ, вул. Інститутська,7

(Клуб Кабінету Міністрів України)

Початок засідання: 14 год. 35 хв.

Завершення засідання: 16 год. 50 хв.  

Склад учасників засідання: додаток № 1

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.   Результати роботи МРГ з липня 2016 року по червень 2017 року

  • інформація про проведення семінарів в рамках Міжнародного тижня з торгівлі та транспорту 2017
  • результати роботи МРГ за звітний період

 

2.    План роботи МРГ з липня 2017 року по червень 2018 року

  • схвалення Плану роботи МРГ на наступний звітний період

 

3.    Інформація щодо результатів проведеної роботи відповідно до протокольних рішень МРГ

  • інформація щодо створення Ради з міжнародної торгівлі при Кабінетові Міністрів України та щодо нотифікації заходів категорій [A], В та С щодо зобов'язань в рамках Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі
  • щодо проведення семінару восени цього року стосовно інтероперабельності «єдиних вікон» країн Чорноморського регіону
  • щодо забезпечення контролю транспортних засобів з перевищенням габаритно-вагових параметрів
  • щодо надання оновленої інформації до Класифікатора портів та інших пунктів (LOCODE ООН)
  • щодо проведення дослідження часу випуску товарів
  • щодо впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи «морське єдине вікно»
  • щодо результатів дослідження Антимонопольного комітету України відносно порядку використання та підключення до ІСПС.

 

4.   Різне

 

 

Засідання відкрив Щелкунов В.І., заступник Голови Міжвідомчої робочої групи зі спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики в Україні (МРГ), Президент Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine), який оголосив попередній порядок денний засідання і запропонував перейти до його обговорення.

 

З першого питання порядку денного:

 

Інформація про проведення семінарів в рамках Міжнародного тижня з торгівлі та транспорту 2017

Платонов О.І. поінформував учасників про результати проведення Міжнародного тижня з торгівлі та транспорту, який проходив у період 29.05-02.06.2017 в м. Одеса.

29-30.05.2017 проходив Регіональний семінар Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) «Вплив Угоди про спрощення процедур торгівлі СОТ на торгівлю сільськогосподарськими товарами», метою якого було детальне роз'яснення положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі; розширення знань учасників про міжнародні нормативні документи з експорту та імпорту сільськогосподарських продуктів та електронної сертифікації; підвищення потенціалу і обмін досвідом в сфері розробки та імплементації політики спрощення процедур торгівлі. За результатами семінару було схвалено звіт про проведену роботу та досягнуті домовленості (додаток № 2).

Також на виконання рішень зустрічі Прем'єр-міністрів держав-членів ГУАМ (27.03.2017, м. Київ) 31.05.2017 відбулась Перша зустріч зі створення Асоціації ділового співробітництва ГУАМ. Метою цієї ініціативи стало залучення представників ділових кіл держав-членів ГУАМ в практичну реалізацію двох найважливіших ініціатив Організації – Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами-учасницями ГУУАМ і Концепції розвитку Транспортного коридору ГУАМ, а також забезпечення зв'язку між органами ГУАМ і економічними агентами, які безпосередньо беруть участь в реалізації проектів в рамках зазначених ініціатив. За результатами зустрічі було схвалено Меморандум про створення Асоціації ділового співробітництва, а також запропоновано учасникам долучитися до роботи з відпрацювання установчих документів, підписавши Лист приєднання до Протоколу зустрічі (додаток № 3).

Разом з тим, 01.06.2017 відбувся VII Міжнародний семінар з питань спрощення процедур торгівлі та транспорту на тему «Національна система «єдиного вікна» та гармонізація даних в Україні», організований спільно ЄЕК ООН, Місією ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) та Урядом України. Головними темами програми семінару були: офіційне заснування Національного органу зі спрощення процедур торгівлі, планування подальших кроків зі створення національного «єдиного вікна», гармонізація даних для «єдиного вікна», електронні сільськогосподарські сертифікати і державно-приватне партнерство з метою спрощення процедур торгівлі та створення «єдиного вікна». За результатами семінару учасниками були вироблені рекомендації (додаток № 4).

Завершальним заходом Міжнародного тижня з торгівлі та транспорту стало проведення 02.06.2017 Спільного семінару ОСЖД/ФІАТА з комбінованих перевезень «Нові можливості мультимодальних перевезень Європа – Азія – Європа». Семінар був присвячений темі розвитку та перспектив Азіатських транспортних коридорів, в рамках якого розроблятися практичні рішення проблематики мультимодальних перевезень в міжнародному сполученні Європа – Азія – Європа. В ході семінару учасниками також обговорено Стратегії побудови ефективних логістичних мереж - уніфікація транспортного права і документів, обмін даними та спрощення процедур торгівлі (додаток № 5).

 

Результати роботи МРГ за період

Платонов О.І. надав статистичну інформацію щодо виконання протокольних рішень МРГ, починаючи з 2011 року (додаток № 6), а також звернувся з проханням до учасників МРГ проаналізувати невиконані протокольні рішення на предмет їх актуальності (додаток № 7).

 

ВИРІШИЛИ:

1.1. Схвалити рекомендації Міжнародного семінару ЄЕК ООН зі спрощення процедур торгівлі та транспорту та прийняти їх до виконання. Про стан виконання інформувати Секретаріат МРГ.

Термін виконання:  постійно

Відповідальний: учасники МРГ

 

1.2. Проаналізувати невиконані протокольні рішення на предмет їх актуальності. Пропозиції щодо залишення таких рішень на контролі надати до Секретаріату МРГ.

Термін виконання:  01.08.2017

Відповідальний: учасники МРГ

 

З другого питання порядку денного:

 

Схвалення Плану роботи МРГ на наступний звітний період

Платонов О.І. поінформував учасників про те, що в липні 2015 року Європейська Комісія сформувала стратегію «Єдиного Цифрового Ринку» (ЄЦР) з метою забезпечення кращого доступу до товарів та послуг, справедливі умови для всіх учасників ринку та міцну основу для еволюції цифрових економік та суспільств. Стратегія ЄЦР має на меті розвиток недостатньо використаного потенціалу цифровізації і подолання ключових бар’єрів, враховуючи недостатньо розвинуту та застарілу нормативно-правову базу та дискримінаційну практику.

Однією з нових ініціатив стала розробка програми «Гармонізація цифрових ринків» між країнами-партнерами та ЄС і завершення досліджень гармонізацією цифрових ринків у країнах Східного Партнерства (СхП), та реалізація пілотного проекту зі створення Цифрового Транспортного Коридору (ЦТК) на базі 9 Транспортного коридору від Балтійського до Чорного моря з його подальшим розширенням до Каспійського моря.

В результаті реалізації заходу будуть розроблені загальні підходи і рекомендації для інформаційно-технологічної стикування ЦТК з платформами електронної логістики країн ЄС для гармонізації та обслуговування мережі транспортних коридорів, які обслуговують товарні потоки в єдиному цифровому ринковому просторі країн ЄС та СхП.

Поінформував учасників про проведення 14-15.09.2017 в м. Одеса семінару за участі експертів країн-членів СхП з метою обговорення ходу проведення вищезгаданого дослідження, а також про проведення 24.11.2017 в м. Брюссель Саміту Східного партнерства.

Представників міністерств та відомств запрошено долучитися до цієї роботи та взяти участь у семінарі в Одесі.

Разом з тим, згідно проекту Плану роботи МРГ на наступний звітний період заплановано проведення, окрім дослідження, чотирьох засідань МРГ, семінару щодо інтероперабельності «єдиних вікон» та чергового VIII Міжнародного семінару ЄЕК ООН зі спрощення процедур торгівлі та транспорту (додаток № 8).

Окрім цього, запропонував представникам профільних міністерств та відомств, які володіють англійською мовою, долучитися до роботи з доменами СЕФАКТ ООН. Домени складаються з групи експертів із знанням/компетенцією у визначеній галузі, які реагують на зміну потреб зацікавлених сторін СЕФАКТ ООН (https://uncefact.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=9603195).

Звернув увагу учасників на оновлення Рекомендацій СЕФАКТ ООН № 1 (формуляр-зразок ООН для зовнішньоторговельних документів), № 4 (національні органи зі спрощення процедур торгівлі), та на прийняття нових Рекомендацій № 36 (функціональна сумісність систем «єдиного вікна»), № 41 (державно-приватні партнерства в сфері спрощення процедур торгівлі), № 42 (механізм моніторингу спрощення процедур торгівлі та транспорту).

 

ВИРІШИЛИ:

2.1.   Схвалити План роботи МРГ на період з 01 липня 2017 року по 30 червня 2018 року та забезпечити участь у визначених заходах.

Термін виконання: 22.06.2017

Відповідальний: учасники МРГ

 

З третього питання порядку денного:

 

Інформація щодо створення Ради з міжнародної торгівлі при Кабінетові Міністрів України та щодо нотифікації заходів категорій [A], В та С щодо зобов'язань в рамках Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі

Кунатенко В.І. зазначив, що 13.06.2017 Мінекономрозвитку внесено на розгляд Уряду доопрацьований проект постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Ради з міжнародної торгівлі при Кабінеті Міністрів України». Проектом акту передбачено, що Раду з міжнародної торгівлі очолить Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України С.І. Кубів.

 

Щодо проведення семінару восени цього року стосовно інтероперабельності «єдиних вікон» країн Чорноморського регіону

Кожушко О.М. поінформував учасників про проведення переговорів між МЗС України та Постійним міжнародним секретаріатом Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) та про досягнення домовленості внести до робочої програми в рамках головування України в ОЧЕС в ІІ половині 2017 року проведення семінару щодо інтероперабельності «єдиних вікон» країн Чорноморського регіону. Зазначений семінар заплановано провести 21.09.2017 в м. Стамбул (штаб-квартира ОЧЕС), одразу після проведення 20.09.2017 Робочої групи з митних питань та Робочої групи з торгівлі та економічного розвитку.

 

Щодо забезпечення контролю транспортних засобів з перевищенням габаритно-вагових параметрів

Дідківський В.М. поінформував учасників про заходи, які здійснюються Укртрансбезпекою, в частині контролю вагових параметрів вантажівок, а також щодо матеріально-технічного забезпечення для проведення цього контролю (додаток № 9). Зазначив, що в результаті сплати штрафів за перевищення габаритно-вагових параметрів транспортних засобів до державного бюджету було перераховано більш ніж 6 млн. грн. Надав інформацію щодо місць дислокації наявних габаритно-вагових комплексів (ГВК). Наголосив на важливості кооперації інспекторів Укртрансбезпеки з представниками портів з метою ефективного проведення документального контролю.

Разом з тим, поінформував учасників про завершення тендерної процедури щодо закупівлі нових ГВК відповідно до європейських стандартів. Ці ГВК будуть напівавтоматичними, так як для впровадження та використання повністю автоматизованих комплексів в Україні відсутнє національне законодавство. Як результат, враховуючи матеріально-технічне забезпечення, планується здійснювати як габаритно-ваговий контроль, так і придорожній контроль.

Савченко К.А. відмітив, що робота із запобігання порушення встановлених законодавством вимог до габаритно-вагових параметрів вантажних автотранспортних засобів, зокрема, Мінінфраструктури проводиться не достатньо. На сьогоднішній день відсутні нормативно-правові акти, які забороняють виїзд та в’їзд з/до морських портів та терміналів вантажного автотранспорту з перевищенням габаритно-вагових параметрів.

Зосередив увагу на продовженні роботи із законодавчого закріплення відповідальності вантажовласника за порушення встановлених законодавством вимог щодо габаритно-вагових норм при завантаженні транспортного засобу або оформлення документів на вантаж.

Платонов О.І., доповнюючи виступ попереднього учасника, висловив зацікавленість в отриманні додаткової інформації від Мінінфраструктури щодо наявності офіційної державної політики у цій сфері, яка охоплювала би цілі розміщення ГВК (безпека дорожнього руху, попередження руйнуванню інфраструктури чи наповнення державного бюджету).

Також зазначив на необхідності впровадження вагового сертифікату за підписом вантажовідправника та відповідних контролюючих органів, на основі даних якого можна буде здійснювати документальний контроль транспортного засобу.

 

Щодо надання оновленої інформації до Класифікатора портів та інших пунктів (LOCODE ООН)

Кунатенко В.І. зазначив, що відповідно до світової практики та рекомендацій МЗС України було запропоновано назначити національним координатором LOCODE ООН керівника транспортного відомства – Міністерства інфраструктури України. Так, Мінінфраструктури листом від 13.09.2016 № 9078/13/10-16 (додаток № 10) направлено на адресу Мінекономрозвитку пропозицію щодо призначення національним координатором заступника Міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції В.М. Довганя.

Мінекономрозвитку, в свою чергу, звернулося до Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві з проханням надати роз’яснення щодо порядку внесення змін та оновлення інформації в LOCODE ООН.

Платонов О.І., на додаток до попереднього виступу зазначив, що вся діяльність національних координаторів, в тому числі процедура їх призначення викладена в Колі ведення координаторів LOCODE ООН (додаток № 11).

 Федоров О.О., коментуючи виступи попередніх спікерів акцентував увагу на тому, що робота, спрямована на оновлення даних Класифікатора LOCODE ООН потребуватиме значних зусиль та залучення кваліфікованих спеціалістів. Відмітив, що в рамках щорічних засідань форуму СЕФАКТ ООН проводяться навчання для таких спеціалістів.

Налагодження роботи з LOCODE ООН в майбутньому надасть змогу сприяти торгівлі, а також забезпечити повноцінний обмін даними між нашими міністерствами та відомствами.

 

Щодо проведення дослідження часу випуску товарів

Демченко О.В. поінформував учасників засідання про те, що в лютому 2017 року ДФС було надано доручення Одеській митниці продовжити роботу, розпочату в 2014 році щодо практичної реалізації дослідження часу випуску товарів за методологією Всесвітньої митної організації. У зв’язку з цим, в митниці створено відповідну робочу групу, якою здійснено аналіз попередньої роботи в цьому напрямку. За результатами проведеної роботи попередньо встановлено, що дослідження буде охоплювати 2016 та 2017 роки, а також визначені основні показники часу, вхідні та розрахункові показники.

Відмітив, що Одеська митниця звітуватиме про проведену роботу щокварталу до ДФС та до Секретаріату МРГ.

Федоров О.О. звернувся до представників ДФС з проханням надати інформацію про плани проводити зазначене дослідження і на інших пунктах пропуску (автомобільних, залізничних, авіаційних).

Котов С.Б. висловив прохання долучити до проведення дослідження часу випуску товарів й інші державні контрольні органи і служби. Зазначив про готовність Державної прикордонної служби України долучитися до зазначеної роботи.

 

Щодо впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи «морське єдине вікно»

Вороной В.І. виступив до учасників з презентацією щодо впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи «Морське Єдине Вікно» (додаток № 12).

З урахуванням висновків робочої групи Міжнародної морської організації (FAL 41/WP.5) від 06.04.2017, запропонував іншу модель взаємодії інформаційних систем у морських портах, а також перелік необхідних інституційних та організаційних дій для цього.

 

Щодо результатів дослідження Антимонопольного комітету України

Верцімаха Г.А. нагадала учасникам про початок проведення дослідження в грудні 2016 року за інформацією, розміщеною в мережі інтернет та ЗМІ щодо порядку використання та підключення до ІСПС. Перші результати дослідження були представлені на засіданні Антимонопольного комітету України 18.04.2017, а також схвалені та направлені листом від 19.04.2017 № 130-29/01-4283 до Кабінету Міністрів України з відповідними пропозиціями.

Яковлева Н.О., в свою чергу, зазначила, що на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 25.05.2017 № 16308/1/1-17, ДП «АМПУ» направлено до Мінекономрозвитку проекти наказів Мінінфраструктури «Про Морське Єдине Вікно та функціонування Українського сегменту системи SafeSeaNet» та «Про деякі питання надання послуг у морських портах України», а також пропозиції про внесення змін до Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451. Мінекономрозвитку готове долучитися до опрацювання зазначених проектів актів у разі їх надходження в установленому порядку згідно Регламенту Кабінету Міністрів України.

Разом з тим, звернула увагу що Мінекономрозвитку на виконання вказаного доручення Кабінету Міністрів України підготовлено та направлено лист-відповідь від 21.06.2017 з пропозицією дати доручення Міністерству інфраструктури опрацювати проекти актів, розроблених ДП «АМПУ» та, у разі підтримки, направити їх на погодження до центральних органів виконавчої влади.

Платонов О.І. звернувся до представників ДП «АМПУ» з проханням надати більш розгорнуту інформацію щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451 в частині захисту баз даних, а також щодо перехідного періоду для впровадження Єдиного Морського Вікна.

Разом з тим, висловив занепокоєння щодо роботи ДП «АМПУ» та керівництва Мінінфраструктури, як центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування державної політики у сфері транспорту та відповідального за діяльність підприємства.

Окрім того, навів приклади реальних досягнень щодо зменшення корупціогенних чинників після впровадження ІСПС та переваг, що існують на сьогодні.

Вороной В.І., у свою чергу, висловив позицію керівництва ДП «АМПУ», яким прийнято рішення, враховуючи функції підприємства та рекомендації Міжнародної морської організації, щодо передачі функцій регуляції діяльності ІСПС в частині оформлення вантажів, наприклад, до ДФС. Висловив сподівання на подальше поширення принципу «єдиного вікна» як у морських портах, так  і на інших пунктах пропуску через державний кордон.

 

ВИРІШИЛИ:

3.1.   Секретаріату МРГ підготувати та направити запит до Мінінфраструктури, як центрального органу виконавчої влади, що відповідає за формування державної політики у сфері транспорту, з проханням надати інформацію про заходи, які вживаються відповідними структурними підрозділами з метою недопущення виїзду транспортних засобів з перевищенням габаритно-вагових параметрів на автомобільні дороги загального користування, а також цільового призначення проведення такого контролю.

Термін виконання: 17.07.2017

Відповідальний: Секретаріат МРГ

 

3.2. Мінінфраструктури поінформувати офіційним листом Секретаріат LOCODE ООН про призначення заступника Міністра з питань європейської інтеграції В.М. Довганя національним координатором.

Термін виконання: 17.07.2017

Відповідальний: Мінінфраструктури

 

3.3.    Мінінфраструктури активізувати роботу з LOCODE ООН, надавши оновлену інформацію до Класифікатора портів та інших пунктів.

Термін виконання: 01.08.2017

Відповідальний: Мінінфраструктури

 

3.4.    Направити запрошення відповідним міністерствам та відомствам прийняти участь у спільному семінарі ЄЕК ООН та ОЧЕС щодо інтероперабельності «єдиних вікон» країн Чорноморського регіону (21.09.2017, м. Стамбул).

Термін виконання: 01.09.2017

Відповідальний: Секретаріат МРГ

 

3.5.    Направити листа до ДФС з ініціативою розширити проведення дослідження часу випуску товарів на інші пункти пропуску, зокрема, автомобільні та авіаційні.

Термін виконання: 01.08.2017

Відповідальний: Секретаріат МРГ

 

 

 

Головуючий                                                                                  В.І. Щелкунов