«Єдине вікно» визначається як механізм, що дозволяє сторонам, які беруть участь у торговельних і транспортних операціях, представляти стандартизовану інформацію та документи з використанням єдиного пропускного каналу з метою виконання всіх регулюючих вимог, що стосуються імпорту, експорту і транзиту»

РЕКОМЕНДАЦІЯ ЄЕК ООН № 33

  19.06.14

ПРОТОКОЛ № 14 РГ засідання Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області


ПРОТОКОЛ № 14 РГ

засідання Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області

м. Київ

19 червня 2014 р.

 

Місце проведення: вул. Дегтярівська, 11-г

Початок засідання: 10 год. 00 хв.

Завершення засідання: 12 год. 00 хв.  

Склад учасників засідання: Додаток № 1

Склад учасників Міжвідомчої робочої та експертної груп: Додаток № 2

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

  1. Про результати Четвертого міжнародного семінару ЄЕК ООН з питань спрощення торгівлі «Створення сприятливих умов для спрощення процедур торгівлі, реалізуючи принципи «єдиного вікна» в Україні», що був проведений 27.05.2014 в м. Одеса на виконання Доручення Прем’єр-міністра України № 16400/1/1-14 від 20.05.2014.

 

Час: 10 хв.

Доповідач: Платонов О.І., заступник Голови МРГ, Президент Асоціації «Укрзовніштранс»

 

  1. Про пропозиції учасників Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення».

 

Час: 10 хв.

Доповідач: Вороной В. І., начальник Служби стратегічного розвитку ДП «АМПУ»

 

  1. Про дату проведення наступного засідання Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення».

 

Час: 5 хв.

Доповідач: Платонов О.І., заступник Голови МРГ, Президент Асоціації «Укрзовніштранс»

 

  1. Різне.

Засідання відкрив Щелкунов В. І., заступник Голови Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» (МРГ), Президент Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine), оголосив порядок денний засідання, який був прийнятий одноголосно.

Щелкунов В. І. розповів, як розвивається проект (Додаток № 3 – Довідка щодо реалізації проекту «Єдине вікно - локальне рішення»), яку підтримку має проект з боку Уряду та Верховної Ради України.

Запропонував провести нараду за участі Прем’єр-міністра України та керівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо розвитку та подальшого поширення проекту на інші порти та види транспорту та створення національного органу з питань спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики на базі та з урахуванням досвіду Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення».

Також запропонував обрати Пашка П. В. тимчасово виконуючим обов’язки Голови Міжвідомчої робочої групи на період до завершення реорганізації Міністерства доходів і зборів.

 

З першого питання порядку денного:

Про результати Четвертого міжнародного семінару ЄЕК ООН з питань спрощення торгівлі «Створення сприятливих умов для спрощення процедур торгівлі, реалізуючи принципи «єдиного вікна» в Україні», що був проведений 27.05.2014 в м. Одеса на виконання Доручення Прем’єр-міністра України № 16400/1/1-14 від 20.05.2014.

 

Платонов О. І. поінформував учасників засідання про результати проведеного 27.05.2014 в м. Одеса Четвертого міжнародного семінару ЄЕК ООН з питань спрощення торгівлі «Створення сприятливих умов для спрощення процедур торгівлі, реалізуючи принципи «єдиного вікна» в Україні», на виконання Доручення Прем’єр-міністра України № 16400/1/1-14 від 20.05.2014. (Додаток № 4 – Довідка щодо результатів Четвертого міжнародного семінару з питань спрощення торгівлі, Додаток  № 5 – Таблиця Рекомендацій 1-го, 2-го, 3-го та 4-го міжнародних семінарів ЄЕК ООН).

Подякував представникам державних органів та міжнародних організацій, які взяли участь в семінарі в складний для країни час.

Запропонував схвалити Рекомендації Четвертого міжнародного семінару з питань спрощення торгівлі (Додаток № 6 - Рекомендації), направити їх Прем’єр-міністру України та Виконавчому секретарю ЄЕК ООН та підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо їх реалізації.

Кучинський Ю. Ф. визнав важливе значення проекту «Єдине вікно – локальне рішення» для транспортних операторів в портах та запропонував схвалити Рекомендації Четвертого міжнародного семінару з питань спрощення торгівлі в цілому.

 

ВИРІШИЛИ:

1.1. Інформацію взяти до відома. 

1.2. Схвалити Рекомендації Четвертого міжнародного семінару ЄЕК ООН з питань спрощення торгівлі «Створення сприятливих умов для спрощення процедур торгівлі, реалізуючи принципи «єдиного вікна» в Україні» (далі – Рекомендації).

1.3. Направити Рекомендації Четвертого міжнародного семінару ЄЕК ООН Прем’єр-міністру України та Виконавчому Секретарю Європейської Економічної Комісії ООН.

1.4. Секретаріату МРГ підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо реалізації Рекомендацій.

 

Термін виконання: 27.06.2014

Відповідальний: Секретаріат МРГ

 

1.5. Обрати Пашка П.В., в.о. Директора Департаменту митної справи Міністерства доходів і зборів України, виконуючим обов’язки Голови Міжвідомчої робочої групи, на період до завершення реорганізації Міністерства доходів і зборів.

 

З другого питання порядку денного:

 

Про пропозиції учасників Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення».

 

Вороной В. І. розповів про робочу зустріч групи експертів з представників ДП «АМПУ», Служби безпеки України та Міністерства доходів і зборів України, що відбулась на виконання попередніх рішень Міжвідомчої робочої групи, на якій було обговорено питання підключення СБУ до ІСПС та було досягнуто порозуміння щодо призначення таких форм контролю як зважування та огляд.

Представив план заходів щодо впровадження ІСПС (Додаток № 7) та представив до розгляду учасників засідання низку пропозицій для успішної реалізації плану, а саме:

  • Підписання окремої Угоди між ЦОД ТОВ «ППЛ 33-35» та ДП «АМПУ» для підключення користувачів ІСПС -  морських агентів і портових операторів, враховуючи специфіку їх роботи.
  •  Опрацювання технічних питань інтегрування Автоматизованої системи управління ризиками в ІСПС для організації обміну інформацією між інформаційною системою митного органу та ІСПС.
  • Підписання представниками контролюючих державних органів змін до «Формату та структури документів» в ІСПС (версія 1.10).

Звернув увагу на деякі проблемні питання, що виникають в ході впровадження модулю «вільна практика», а саме вимогу державної ветеринарної та фіто-санітарної служби щодо пред’явлення паперових оригіналів ветеринарних сертифікатів до розвантаження судна.

Пашко П. В. підкреслив важливість досягнутої угоди з СБУ та надав роз’яснення учасника засідання щодо деяких технологічних питань її реалізації.

Відмітив недостатні темпи роботи щодо переходу з формату PDF на формат XML.

Визначив значні досягнення проекту «Єдине вікно – локальне рішення».

Платонов О. І. запропонував провести в вересні 2014 року візит в Одеський порт за участі експертів ІСПС у м. Одесі, міжнародних експертів і представників подібних систем в інших країнах: наприклад, ЄЕК ООН, Європейської Комісії, Європейської асоціації систем портових співтовариств (EPCSA), систем портових співтовариств європейських портів, Сінгапуру і інших країн.

Також запропонував провести 28 серпня 2014 року під егідою ЄЕК ООН семінар по роботі з Практичним керівництвом ЄЕК ООН по спрощенню процедур торгівлі (TFIG) для керівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що будуть здійснювати заходи щодо спрощення процедур міжнародної торгівлі і логістики, та семінар з питань електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

 

В обговоренні прийняли участь:

Котов С. Б. (Державна прикордонна служба України)

Пашко П. В. (Міністерство доходів і зборів)

Федоров О.О. (Генеральний директор ЦОД ТОВ «ППЛ 33-35»)

Платонов О.І. (Асоціація «Укрзовніштранс»)

Щелкунов В.І. (ICC Ukraine)

 

ВИРІШИЛИ:

2.1. Інформацію взяти до відома.

2.2. Центру Обробки Даних (ТОВ «ППЛ 33-35») розглянути можливість укладання окремого договору/додатку до договору з ДП «АМПУ», який буде  враховувати  специфіку роботи морських агентів і портових операторів та забезпечить достатній рівень безпеки для захисту даних та інформації.  

 

Термін виконання: 15.07.2014

Відповідальний: ЦОД (ТОВ «ППЛ 33-35»), ДП «АМПУ».

2.3. Міністерству доходів і зборів України, Службі безпеки України, Державній адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниці) -  завершити процедуру з укладання публічної Угоду про інформаційне співробітництво з ДП «АМПУ».

Термін виконання: до 15.07.2014

 Відповідальний: Міністерство доходів і зборів України, Служба безпеки України, Державна   адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця», ДП «АМПУ».

 

2.4. Міністерству доходів і зборів України та ДП «АМПУ» - організувати обмін інформацією, даними та документами між інформаційною системою митного органу та ІСПС. Інтегрувати процедуру передачі даних про результати виявлення ризиків від Автоматизованої систему управління ризиками до ІСПС.

 

Термін виконання: 01.09.2014

Відповідальний: Міністерство доходів і зборів України, ДП «АМПУ».

2.5 Міністерству доходів і зборів України затвердити:

2.6.a)      «Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними» (замість наказу від 17.09.2004 №678);

b)      «Положення про функціонування системи попереднього інформування Південної митниці та діяльність підрозділу аналізу попередньої інформації» (аналогічний до наказу від 01.10.2010 №1127).

 

Термін виконання: 01.10.2014

Відповідальний: Міністерство доходів і зборів України

 

2.7. Міністерству доходів і зборів України внести зміни до «Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документу», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №651, щодо можливості здійснення митного оформлення за умови відсутності інформації про номери залізничних вагонів та платформ (до моменту завантаження товарів на залізничну платформу).

 

Термін виконання: 01.10.2014

Відповідальний: Міністерство доходів і зборів України

 

2.8. Міністерствам, відомствам та організаціям – учасникам МРГ, надати до Секретаріату МРГ свої пропозиції щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №451.

 

Термін виконання: 01.08.2014

Відповідальний: Учасники МРГ

 

2.9. Державним контролюючим органам, які здійснюють свої повноваження на території морських пунктів пропуску, спільно з ДП «АМПУ» опрацювати нову редакцію Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів в пунктах пропуску через державний кордон України для міжнародного морського сполучення Одеський, Іллічівський морські торговельні порти та морський порт «Южний» за принципом однаковості (з урахуванням впровадження в зазначених морських портах ІСПС). Під час підготовки технологічної схеми опрацювати алгоритм надання орієнтувань Державною прикордонною службою України, використовуючи технологію та можливості  ІСПС.

2.10. Державній прикордонній службі України –  завершити  процедуру з затвердження зазначених технологічних схем та надати на реєстрацію вказані технологічні схеми до територіальних підрозділів Міністерства юстиції України.

 

Термін виконання: 20.08.2014

Відповідальний: Державна прикордонна служба України

 

2.11. Погодити запропоновані ДП «АМПУ» зміни до «Формату та структури документів» в ІСПС (версія 1.10).

 

2.12. Підготувати звернення до Кабінету Міністрів України  щодо вимог державної ветеринарної та фітосанітарної служби пред’явлення паперових оригіналів ветеринарних сертифікатів до розвантаження судна.

 

Термін виконання: 01.07.2014

Відповідальний: ДП «АМПУ»

 

2.13. Провести 9 вересня 2014 року робочу зустріч в Одеському порту за участю експертів ІСПС, міжнародних експертів і представників подібних систем в інших країнах, ЄЕК ООН, Європейської Комісії, Європейської асоціації систем портових співтовариств (EPCSA), систем портових співтовариств європейських портів, Сінгапуру і інших країн.

 

Термін виконання: 09.09.14

Відповідальний: Секретаріат МРГ, ДП «АМПУ»

 

2.14. Розробити навчальні програми по роботі з Практичним керівництвом ЄЕК ООН по спрощенню процедур торгівлі (TFIG) для співробітників міністерств і відомств, які будуть здійснювати заходи щодо спрощення процедур міжнародної торгівлі і логістики, зокрема, передбачені в Угоді СОТ.

 

Термін виконання:  до 01.09.14

Відповідальний: Секретаріат МРГ, ЄЕК ООН

 

2.15. Провести 27 серпня 2014 р під егідою ЄЕК ООН семінар по роботі з Практичним керівництвом ЄЕК ООН по спрощенню процедур торгівлі (TFIG) для керівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що будуть здійснювати заходи щодо спрощення процедур міжнародної торгівлі і логістики, зокрема, передбачені в Угоді СОТ.

 

Термін виконання: 27.08.2014 р

Відповідальний: Секретаріат, ЄЕК ООН

 

2.16. Визначитися з програмою та датою проведення семінару для представників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

 

Термін виконання: до 30.07.2014 р

Відповідальний: Секретаріат МРГ

 

З питання третього порядку денного

 

Про дату проведення наступного засідання Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення».

 

Платонов О.І. запропонував провести наступне засідання Міжвідомчої робочої групи в 28 серпня 2014 року.

 

 

ВИРІШИЛИ:

 

3. Провести наступне засідання МРГ в третій декаді серпня 2014 року.

    Термін виконання:  28 серпня 2014 р

    Відповідальний: Секретаріат МРГ

 

Головуючий                                                                    В.І. Щелкунов