«Єдине вікно» визначається як механізм, що дозволяє сторонам, які беруть участь у торговельних і транспортних операціях, представляти стандартизовану інформацію та документи з використанням єдиного пропускного каналу з метою виконання всіх регулюючих вимог, що стосуються імпорту, експорту і транзиту»

РЕКОМЕНДАЦІЯ ЄЕК ООН № 33

  21.10.14

ПРОТОКОЛ цільової наради Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області


ПРОТОКОЛ

цільової наради Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області

м. Київ

21 жовтня 2014 р.

 

Місце проведення: вул. Дегтярівська, 11-г

Початок засідання: 15 год. 00 хв.

Завершення засідання: 16 год. 30 хв.  

Склад учасників засідання: Додаток № 1

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

  1. Про інформаційну безпеку впровадження Інформаційної системи портового співтовариства (ІСПС) та координацію дій учасників Міжвідомчої робочої групи.

 

Час: 15 хв

Доповідач: Вороной В.І., координатор групи експертів, начальник Служби стратегічного розвитку ДП «АМПУ»

 

 

 

  1. Різне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання відкрив Щелкунов В.І., заступник Голови Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» (МРГ), Радник Прем’єр-міністра України, Президент Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine), оголосив порядок денний засідання.

 

З першого питання порядку денного:

Про інформаційну безпеку впровадження Інформаційної системи портового співтовариства (ІСПС) та координацію дій учасників Міжвідомчої робочої групи.

 

Вороной В.І. надав присутнім інформацію про роботу Інформаційної системи портового співтовариства (ІСПС), впровадження якої продовжується в українських портах. Порівняв ситуацію в українських портах з ситуацією в портах Європи, де подібні інформаційні системи впроваджуються вже починаючи з 1970 року. Зауважив, що те, що було зроблено з впровадження ІСПС в Україні за два роки, в Європі зазвичай робиться за десять років.

Звернув увагу на досягнення Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» та повідомив, що такої системи єдиного електронного вікна, яка діє в українських портах, не існує більш у жодній сфері української економіки.

Нагадав, що ІСПС дозволяє всім учасникам транспортного процесу обмінюватися інформацією в електронному вигляді, що цілком відповідає світовим тенденціям. Іноземний та національний досвід доводить, що без таких систем не буде ефективного розвитку галузі і країни в цілому.

Разом із тим він повідомив учасникам наради, що, замість того, щоб займатися розробкою та впровадженням нових модулів системи і поширювати її на інші порти, ДП «Адміністрація морських портів України» вимушене відповідати на численні запити контролюючих та правоохоронних органів внаслідок звернення до них двох або трьох суб’єктів господарювання, можливо, не заінтересованих у прозорості й транспарентності при здійсненні комерційної діяльності, які забезпечує використання ІСПС.

Звернув увагу на те, що членами МРГ від контролюючих правоохоронних органів є співробітники центральних апаратів управління, і інформація щодо проекту не завжди доводиться до підрозділів, в зонах відповідальності яких знаходяться морські порти.

Попросив сприяння у розвитку Інформаційної системи портового співтовариства.

Платонов О.І. нагадав, що основними завданнями впровадження ІСПС, крім спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики, є зниження корупційної складової, підвищення безпеки держави шляхом протидії контрабанді, торгівлі  наркотиками, людьми та незаконному обігу зброї.  Дуже важливим моментом є також забезпечення захисту інформації, що обробляється системою. Більшість учасників транспортного процесу разом з усіма учасниками МРГ добре розуміють переваги, які надає використання сучасних прозорих технологій оформлення товарів у портах, але, очевидно, за невеликим винятком тих, для кого прозорість є неприйнятною.

Зауважив, що Генеральній прокуратурі та іншим правоохоронним органам слід оперативніше реагувати на такі звернення та виносити за ними рішення, тому що впровадження ІСПС відбувається у відкритий спосіб та виключно у рамках законодавства України. У свою чергу, всі члени МРГ заінтересовані в скорішому вирішенні цих питань і готові надавати будь-які необхідні матеріали.

Звернув також увагу, що положення Митного кодексу України вимагають впровадити процеси електронної митниці та міжвідомчого інформаційного обміну до 1 січня 2017 року. У цьому світлі дуже негативним моментом є невиконання окремими учасниками  транспортного процесу в портах положень постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 553), а саме невиконання вимоги про приєднання до Угоди про інформаційне співробітництво з ДП «Адміністрація морських портів України», про що свідчить лист ДП «АМПУ» № 3718 від 18.09.2014 (Додаток 2).

Пашко П.В. розповів про труднощі, з якими стикається фіскальна служба при спробах впровадження технологій, базованих на принципі «єдиного вікна», та про завдання щодо впровадження інформаційних систем, до яких зможуть інтегруватися інформаційні системи інших державних служб та всіх учасників транспортного процесу.

Звернув увагу на те, що опрацювання процесів щодо спрощень, інтеграції та імплементації базових норм «єдиного вікна», впровадження інформаційно-телекомунікаційних систем повинно проходити поступово та  мати стабільність, незалежність від реорганізаційних процесів, властивих державному сектору. І той факт, що є приватне підприємство, яке на законних підставах забезпечує постійність та захищеність функціонування електронної системи, є позитивним та дуже важливим для її інформаційної безпеки, та, відповідно, безпеки економічних складових діяльності суб’єктів господарювання, а також пов’язаного з цією системою інформаційного обміну.

Стоцький М.В. повідомив, що Генеральна прокуратура України підтримує  впровадження ІСПС та взагалі процедури спрощення, зокрема ті, що надають можливість прозоро використовувати інформацію в електронному вигляді.

Наголосив також на необхідності під час упровадження ІСПС врахувати чинні норми митного законодавства ЄС та зобов’язання України, що витікають з Угоди про асоціацію з ЄС.

Звернув увагу на необхідність приведення нормативно-правових актів, які регламентують впровадження ІСПС, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451, у відповідність до вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

Зауважив, що виклики безпеці, пов’язані із проведенням АТО та впровадження ІСПС, яке має наслідком десятиразове прискорення операцій з контейнерами, потребують запровадження у технологічних процедурах пропуску через державний кордон єдиних технічних рішень дистанційного контролю.

Федоров О.О. зосередив увагу учасників наради на факті загрози впровадженню ІСПС в портах України, що виникла внаслідок  протидії деяких суб’єктів господарювання, які поширюють у ЗМІ недостовірну інформацію щодо її діяльності та, очевидно, не заінтересовані в прозорості оформлення вантажів у портах.

Зауважив, що супротив деяких осіб та суб’єктів господарювання впровадженню та функціонуванню ІСПС є фактично загрозою для поширення принципів «єдиного вікна» в країні, заснованих на Рекомендаціях ЄЕК ООН №№ 33, 34, 35, та стратегічних напрямів розвитку транспортного сегменту економіки країни та міжнародного співробітництва.

Муромцев Л.М. звернув увагу присутніх на те, що багаторічний досвід взаємодії органів виконавчої влади та брак бюджетних коштів для фінансування в сфері технічного, інформаційно-телекомунікаційного забезпечення державного сектору підтверджує, що зрушення в цій сфері повинні забезпечуватись за допомогою капіталовкладень та участі в процесах не тільки державних інституцій, а й ділових кіл, зацікавлених в сприянні економічному розвитку країни.

Савченко К.А. поінформував про роботу, що ведеться в рамках підготовки проектів постанов Уряду в сфері транспортної галузі. Запропонував додатково опрацювати та конкретизувати кроки міністерств та відомств для реалізації більш детального плану імплементації в Україні базових принципів «єдиного вікна» відповідно до положень Угоди про асоціацію з ЄС.

Звернув увагу, що визначення завдань для розвитку цих процесів за компетенцією центральних органів виконавчої  влади виявляється більш ефективним, коли в цих завданнях є посилання на конкретні положення директив та рекомендацій. Проінформував про роботу міністерства в цьому напрямку

Москаленко О.П. повідомив, що Державною фіскальною службою України розроблено проект закону щодо внесення змін та доповнень до Митного кодексу України в частині, що стосується вимог до уповноваженого економічного оператора з урахуванням норм європейського законодавства, а також деталізованого переліку та порядку надання попередньої інформації  щодо товарів, які плануються до ввезення на митну територію України до прибуття транспортного засобу.

Запропонував звернутись до Уряду з проханням внести проект до розгляду Верховної Ради України в першочерговому порядку.

Платонов О.І. поінформував, що в грудні цього року завершиться   процедура реорганізації Міжвідомчої робочої групи і будуть визначені нові задачі щодо спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики. Зокрема, нова група впродовж двох років працюватиме над створенням Національного органу з цих питань відповідно до рекомендацій ООН.

Надав інформацію про склад нової МРГ і повідомив, що Міністерство юстиції також надало свою кандидатуру, а Генеральна прокуратура визначила свого представника для участі у нараді та ознайомлення з роботою МРГ. Остаточний склад Міжвідомчої робочої групи у зв'язку з реорганізацією системи органів державної влади буде визначено до кінця листопада поточного року.

Повідомив, що Україна виступила з ініціативою розширити економічне співробітництво у регіоні ОЧЕС, де наша держава має виконувати провідну роль у впровадженні принципів регіонального «єдиного вікна». В рамках цієї ініціативи було запропоновано започаткувати створення порталу для обміну торговою інформацією між країнами ОЧЕС.

Підсумовуючи результати наради, Платонов О. І. узагальнив думку учасників про необхідність підготувати та направити до Уряду України доповідну записку з детальним аналізом виконання доручень Прем’єр-міністра України та рішень Міжвідомчої робочої групи, які стосуються впровадження «єдиного вікна» та ІСПС. Відмітив, що настав час, коли Уряд має нарешті визначитися, чи є ці інструменти ефективними, та встановити відповідальність працівників державних контролюючих органів за небажання їх використовувати для  посилення боротьби з корупцією та контрабандою на кордоні.

Вирішили: підготувати та направити Прем’єр-міністру України доповідну записку з детальним аналізом виконання доручень Прем’єр-міністра України та рішень Міжвідомчої робочої групи, які стосуються впровадження технології «єдиного вікна» та ІСПС, зокрема у розрізі їх виконання органами, які здійснюють боротьбу з корупцією та контрабандою на кордоні.

 

Відповідальний: Секретаріат Міжвідомчої робочої групи.

 

Термін: до 01.12.2014.

 

З другого питання порядку денного пропозицій не надавалося, рішень не приймалося.

 

 

 

Головуючий                                                                    В.І. Щелкунов