«Єдине вікно» визначається як механізм, що дозволяє сторонам, які беруть участь у торговельних і транспортних операціях, представляти стандартизовану інформацію та документи з використанням єдиного пропускного каналу з метою виконання всіх регулюючих вимог, що стосуються імпорту, експорту і транзиту»

РЕКОМЕНДАЦІЯ ЄЕК ООН № 33

  19.06.12

ПРОТОКОЛ № 4 С засідання Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області


З першого питання порядку денного:

1. Інформація про результати проведення виїзного засідання Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» у зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області 29-30 травня 2012 року у м. Одеса.

Пан Платонов О.І. доповів, щодо у рамках проведення транспортного тижня, що проходив з 28 травня по 01 червня 2012 року в місті Одеса, 29-30 травня 2012 року було проведено виїзне засідання Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» у зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області. Під час проведення виїзного засідання, за ініціативою керівництва Одеського морського торговельного порту (далі – ОМТП), члени Міжвідомчої робочої групи ознайомились з реалізацією практичної роботи системи «Єдине вікно», запровадженої власними силами ОМТП при оформленні товарів за принципом «вільної практики».

Пан Кучинський Ю.Ф., в якості доповнення до виступу доповідача повідомив, що 12-15 червня 2012 року у м. Женева (Швейцарія) проходила 131-а сесія Робочої групи ЄЕК ООН з митних питань, пов'язаних з транспортом (Комітет з внутрішнього транспорту ЄЭК ООН). В межах сесії відбулася нарада за круглим столом щодо ролі оптимальної практики в пунктах перетину кордонів у здійсненні Конвенції про погодження. Від України на нараді виступив Олексій Панасюк, Виконавчий директор Регіонального представництва ICC Ukraine в Одеській області, з доповіддю «Єдине вікно – локальне рішення – особливості реалізації в Україні». У презентації висвітлені ключові передумови, що спричинили прийняття в Україні рішення про створення Єдиного вікна, а також показані кроки, спрямовані на реалізацію цього рішення. Матеріали, викладені у доповіді, були високо оцінені учасниками засідання. За результатами доповіді виникла низка питань щодо можливості вкладення іноземних інвестицій у провадження принципу «Єдиного вікна» в Україні.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до уваги матеріали, викладені у доповіді Платонова О.І. та виступі Кучинського Ю.Ф. щодо результатів проведення виїзного засідання Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» у зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області 29-30 травня 2012 року у м. Одеса.

 

З другого питання порядку денного:

2. Обговорення та відпрацювання узгодженої позиції щодо змін та доповнень, підготовлених Міністерством інфраструктури України до Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів, перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 451 від 21.05.2012.

Пан Вороной В.І. доповів, що Кабінетом Міністрів України 21 травня 2012 року було прийнято постанову № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними», якою затверджено Типову технологічну схему пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними та Типові технологічні схеми здійснення митного контролю автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон.

З метою застосування норм зазначеної постанови при роботі морських портів України за принципом «Єдиного вікна», Міністерством інфраструктури України було підготовлено відповідні проекти змін та доповнень до постанови, які попередньо були направлені всім членам Міжвідомчої робочої групи для розгляду та обговорення.

В обговоренні проекту змін до постанови прийняли участь: Вороной В.І (ОМТП) (Додаток № 2 – пропозиції від ОМТП), Голубятников М.І. (Міністерство охорони здоров’я України) (Додаток № 3 – пропозиції від МОЗ України), Котов С.Б. (Адміністрація Державної прикордонної служби України) (Додаток № 4 – пропозиції від АДПСУ), Терещенко С.С. (Асоціація «Укрзовніштранс»), Твердохліб О.М. (Міністерство екології та природних ресурсів України), Щелкунов В.І. (УНК МТП), Кучинський Ю.Ф (АсМАП), Платонов О.І. (Асоціація «Укрзовніштранс»), Бедаш С.А. (Міністерство фінансів України), Кальян В.М. (ДП «УДЦТС «Ліски») (Додаток № 5 – пропозиції від ДП «УДЦТС «Ліски»), Пашко П.В. (ДМСУ).

За результатами обговорення проекту змін до постанови КМУ № 451 від 21.05.2012 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними»,

ВИРІШИЛИ:

  1. Провести узгоджувальну нараду з усіма зацікавленими міністерствами та відомствами о 14:00 20 червня 2012 року.
  2. УНК МТП підготувати офіційне запрошення зацікавленим міністерствам та відомствам щодо участі у зазначеній нараді.
  3. Міністерству інфраструктури України підготувати узгоджений проект змін до постанови КМУ № 451 від 21.05.2012 та направити його до відповідних міністерств та відомств згідно регламенту.
  4. Проінформувати учасників Міжвідомчої робочої та експертноїгрупищодо узгодженого проекту змін до КМУ № 451 від 21.05.2012.

 

З третього питання порядку денного:

3. Інформація про участь у Другій регіональній конференції зі спрощення процедур торгівлі, «Єдиного вікна» та гармонізації даних в регіоні Південного Кавказу та перспективи електронної комунікації учасників Міжвідомчої робочої групи.

Слухали інформацію Платонова О.І. щодо участі представників України у засіданні в Другій регіональній конференції зі спрощення процедур торгівлі, «Єдиного вікна» і гармонізації даних у регіоні Південного Кавказу у місті Тбілісі 13-14 червня 2012 року.

На конференції учасники із Арменії, Азербайджану, Грузії, України і Туреччини обмінялися інформацією про результати реалізації заходів зі спрощення процедур торгівлі, а також проектів щодо впровадження «Єдиного вікна». Представники міжнародних організацій (ЄЕК ООН, АМР США, ЕК, і UNCTAD-ASYCUDA) надали учасникам конференції інформацію про новітні механізми сприяння торгівлі та впровадження "Єдиного вікна".

Учасникам конференції було запропоновано розглянути декілька питань, у тому числі:

  • доручити агентствам ООН скласти адресні списки керівників проектів «Єдине вікно»,
  • створити веб-сайт з інформацією про всі діючі стандарти і рекомендації, які можуть бути застосовані країнами при реалізації системи «Єдиного вікна»,
  • розглянути можливість розробки національних і регіональних планів дій і проектів для спільної реалізації зацікавленими країнами, міжнародними і фінансуючими організаціями,
  • скоординувати проекти по реалізації національного «Єдиного вікна» з реалізацією міжнародних стандартів з тим, щоб вся зібрана в їх рамках інформація могла передаватися на міжнародному рівні, через кордони,
  • гармонізувати вимоги до даних на національному, міжвідомчому, регіональному та міжнародному рівні, використовуючи міжнародні стандарти і коди, та інші.

Зокрема, що стосується процесу впровадження «Єдиного вікна» в Україні, учасники конференції висловили зацікавленість щодо обміну даними в електронному вигляді з метою спрощення процедур торгівлі і переміщення товарів між морськими торговельними портами Батумі, Поті і Одеси, що забезпечить рух товарів з країн Середньої Азії через країни Кавказу, України до півночі та заходу Європи.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до відома викладену Платоновим О.І інформацію щодо результатів участі представників України у Другій регіональній конференції зі спрощення процедур торгівлі, «Єдиного вікна» та гармонізації даних в регіоні Південного Кавказу  та створити Інтернет портал для комунікації з учасниками проекту та іншими проектами у світі.

2. Провести зустріч з представниками зацікавлених сторін з метою обговорення  питань обміну даними у вигляді електронного запису між портами Грузії та України у морському сполученні.

 

З четвертого питання порядку денного:

4. Про дату та місце проведення наступного засідання Міжвідомчої робочої та експертної групи.

Наступне засідання запропоновано провести у вересні 2012 року.

 

З п’ятого питання порядку денного:

5. Різне.

Учасники засідання висловили пропозиції щодо подальшої роботи Міжвідомчої робочої та експертної групи  та розгляду структурних змін до її складу.

ВИРІШИЛИ:

1.     Визнати за доцільне в сьогоднішніх умовах, коли основні риси політичного рішення вже відомі, більш чітко розмежувати напрями діяльності робочої та експертної груп.

2.     Визнати такими, що підвищать ефективність роботи Міжвідомчої робочої та експертної групи, наступні заходи:

2.1. Перегляд складів Міжвідомчої робочої та експертної груп з урахуванням делегованого обсягу компетенції (в т.ч. щодо можливості прийняття відповідних рішень) їх учасникам;

2.2. Усунення існуючого дублювання щодо членства у робочій та експертній групах;

2.3. Посилення складу Міжвідомчої робочої групи - запропонувати залучити до її складу представників Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України,.

3.     Направити листи у відповідні Міністерства та відомства щодо необхідності внесеннязмін в склад Міжвідомчої робочої та експертної груп.

4.     Направити листа Прем’єр-Міністру України щодо доцільності залучення представників Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України в склад Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області.

5.     Членам Міжвідомчої робочої групи внести пропозиції до плану заходів щодо реалізації задач, поставлених перед Міжвідомчою робочою групою.

 

Головуючий -  В.І.Щелкунов