«Єдине вікно» визначається як механізм, що дозволяє сторонам, які беруть участь у торговельних і транспортних операціях, представляти стандартизовану інформацію та документи з використанням єдиного пропускного каналу з метою виконання всіх регулюючих вимог, що стосуються імпорту, експорту і транзиту»

РЕКОМЕНДАЦІЯ ЄЕК ООН № 33

Пілотний проект "Єдине вікно — локальне рішення": перший крок ("Транспорт" № 43 (679) від 26 жовтня 2011р.)


Пілотний проект "Єдине вікно - локальне рішення": перший крок

 

Питання спрощення процедур торгівлі набувають все більшого значення в умовах інтеграції України в європейські і світові ринки. На сьогоднішній день у світі є досить потужний міжнародний інструментарій. Одним з інструментів вирішення проблем спрощення процедур торгівлі є створення механізму "єдиного вікна", завдяки якому інформацію та/або документи можна представляти тільки один раз з використанням єдиного пропускного каналу. "Єдине вікно" у цьому контексті визначається як механізм, що дозволяє сторонам, які беруть участь у торговельних і транспортних операціях, представляти стандартизовану інформацію і документи з використанням єдиного пропускного каналу в цілях виконання всіх регулюючих вимог, які стосуються імпорту, експорту і транзиту (Рекомендація № 33 СЕФАКТ ООН).

Таким чином, мета режиму "єдиного вікна" полягає у прискоренні та спрощенні потоків інформації між торговими підприємствами і державними органами, що дасть відчутний виграш всім учасникам транскордонної торгівлі.

Національні бізнес-структури спільно та за підтримки міжнародних організацій, зокрема Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН), в ході Міжнародного семінару з питань спрощення процедур торгівлі "Концепція "єдиного вікна" та інтеграція режимів залізничних перевезень при спрощення процедур торгівлі на території загальноєвропейського простору" виступили з ініціативою щодо реалізації в Україні пілотного проекту щодо створення "єдиного вікна".

Міжнародний семінар з питань спрощення процедур торгівлі на тему: "Концепція "єдиного вікна" та інтеграція режимів залізничних перевезень при спрощенні процедур торгівлі на території загальноєвропейського простору" пройшов 1 червня 2011 р. в Одесі.

Семінар був організований Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК ООН) при підтримці АТ "ПЛАСКЕ" і співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Національним інститутом стратегічних досліджень. У ньому взяли участь експерти з Німеччини, Франції, Швейцарії, Литви, Молдови, Польщі, Сінгапуру, Чеської республіки, Росії, України.

За результатами обговорення учасники семінару висунули ініціативу, яка підтримується Виконавчим секретарем ЄЕК ООН, з реалізації в Україні пілотного проекту щодо створення "єдиного вікна", наприклад в морських портах Одеської області та аеропортах м. Одеса і м. Бориспіль, за участю міжнародних експертів і при підтримці з боку ЄЕК, Програми розвитку ООН та зацікавлених країн ЄС.

Виконавчий секретар, заступник генерального секретаря ЄЕК ООН Ян Кубіш, давши високу оцінку минулому семінару і подякувавши за надану допомогу українським державним органам, направив на адресу Прем'єр-міністра України Миколи Азарова рекомендації, вироблені на семінарі "Концепція "єдиного вікна" та інтеграція режимів залізничних перевезень при спрощення процедур торгівлі на території загальноєвропейського простору".

Першим організаційним кроком для втілення вироблених на Міжнародному семінарі рекомендацій стало проведення в ДМСУ 18.10.2011 р. першого засідання Міжвідомчої робочої групи по впровадженню технології "Єдине вікно - локальне рішення" в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області.

Необхідно також відзначити, що у вересні Україна приєдналася до Міжнародної Конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур. В якості одного з інструментів спрощення цією Конвенцією рекомендується використання технології "єдине вікно".

Одним з ініціаторів цього заходу виступив Український національний комітет Міжнародної торгової палати ICC Ukraine.

У засіданні взяли участь представники міністерств і відомств України, ДМСУ, Міжнародної торгової палати в Україні, а також представники міжнародних організацій та підприємств України.

Перше засідання Міжвідомчої робочої групи відкрив президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов. Він підкреслив, що засідання проводиться за дорученням Прем'єр-міністра України Азарова М.Я. щодо створення в Україні умов для спрощення процедур технології документального оформлення вантажів з метою збільшення обсягів міжнародної торгівлі, у тому числі з використанням транзитних можливостей України.

Президент ICC Ukraine зазначив, що Міністерством економічного розвитку і торгівлі України спільно з іншими міністерствами і відомствами України була проведена відповідна робота, за результатами якої були прийняті рекомендації про доцільність створення Міжвідомчої робочої групи по впровадженню технології "Єдине вікно - локальне рішення" в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області.

З цього приводу було також відповідне звернення виконавчого секретаря, заступника генерального секретаря ЄЕК ООН Яна Кубіша, в якому було зазначено, що цей пілотний проект є адаптацією Європейського досвіду в Україні і буде сприяти прискоренню входження України в загальноєвропейський простір.

На завершення вступного слова пан В.І. Щелкунов наголосив, що метою цього засідання є визначення можливості та доцільності впровадження в Україні механізму "єдиного вікна", і як початок цього - впровадження технології "Єдине вікно - локальне рішення" як пілотного проекту у зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області.

Віце-президент з питань стратегічного розвитку Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Олег Платонов поінформував учасників засідання про результати проведення Міжнародного семінару з питань спрощення процедур торгівлі "Концепція "єдиного вікна" та інтеграції режимів залізничних перевезень при спрощенні процедур торгівлі на території загальноєвропейського простору", який проходив в рамках Транспортного тижні в червні 2011 р. в м. Одеса. Платонов О.І. також повідомив про прийняті рішення і рекомендації проведеного семінару.

По першому питанню порядку денного "Концепція "єдиного вікна": ключовий інструмент спрощення процедур торгівлі та належного управління" виступив регіональний радник відділу торгівлі ЄЕК ООН Маріо Апостолів. У своїй презентації він вказав основні принципи впровадження технології "єдиного вікна" в інших країнах світу і зупинився на перевагах запровадження цих технологій як для державних органів, так і для приватного бізнесу.

В якості довідкового матеріалу М. Апостолів провів коротке ознайомлення учасників засідання з:

- Рекомендаціями і керівними принципами щодо створення "єдиного вікна" (Рекомендація № 33 ЄЕК ООН);

- Рекомендаціями щодо спрощення та стандартизації даних для міжнародної торгівлі (Рекомендація № 34 ЄЕК ООН);

- Рекомендаціями щодо вироблення правової основи "єдиного вікна" у міжнародній торгівлі (Рекомендація № 35 ЄЕК ООН).

У той же час, М. Апостолів зазначив, що повноцінне впровадження технології "єдиного вікна" неможливе без політичної волі уряду.

По другому питанню порядку денного "Досвід та основні результати впровадження пілотного проекту NCTS RAIL" слово для виступу було надано консультанту консультативної групи з безпеки та спрощення торгівлі і транспорту Департаменту юстиції США (ICITAR) Довиденасу Валдасу. Він поділився досвідом реалізації пілотного проекту NCTS RAIL з використанням електронного декларування в країнах ЄС в цілому і, зокрема, в Литовській Республіці. Цей проект передбачає можливість організації інтермодальних перевезень з повним комплектом перевізних документів і митної декларації у формі електронного запису. На прикладі продемонстрованого учасникам засідання мультфільму про впровадження в Литовській Республіці "єдиного вікна" доповідачем була викладена послідовність створення "єдиного вікна" та переваги його застосування.

В. Довиденас також поділився досвідом застосування принципу "єдиного вікна" в Клайпедському морському торговому порту, виклавши основні принципи формування та функціонування інформаційної системи обміну даними між портовими компаніями та державними установами при транспортуванні вантажів через Клайпедський морський порт (система KIPIS). В кінці виступу доповідач пояснив, що застосування принципу "єдиного вікна" з допомогою новітніх інформаційних технологій значно спростило бізнес-процеси в Клайпедському порту і збільшило його пропускну здатність.

З питань впровадження електронного декларування в Україні виступив начальник управління декларування та митних режимів ДМСУ Ігор Муратов з доповіддю "Електронне декларування як елемент "єдиного вікна". Він повідомив, що з ініціативи ДМСУ 12.08.2011 р. було проведено робочу нараду з представниками міністерств і відомств, фахівці яких беруть участь у процесі митного оформлення товарів. За результатами цієї наради учасниками була підтримана ініціатива учасників Міжнародного семінару по спрощенню процедур торгівлі "Концепція "єдиного вікна" та інтеграція режимів залізничних перевезень при спрощенні процедур торгівлі на території загальноєвропейського простору" про впровадження в Україні пілотного проекту щодо створення "єдиного вікна" на базі морських портів Одеської області.

Також І. Муратов зазначив, що в Україні ще в 2003 р. прийнято закони про електронні документи, електронний документообіг та про електронний цифровий підпис. З 2007 р. в Україні використовується вантажна митна декларація у вигляді попереднього повідомлення в електронному вигляді, існує порядок визначення підприємств, до товарів яких може застосовуватися процедура електронного декларування.

У жовтні-грудні 2009 р. з успіхом було реалізовано пілотний проект по взаємодії Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДМСУ (ЄАІС) та Нової комп'ютеризованої транзитної системи Європейського Співтовариства (NCTS) при митному оформленні товарів у митному режимі "транзит" між Україною і Литвою з залученням до зазначеного проекту АТ "ПЛАСКЕ" в якості перевізника і декларанта.

У 2010 р. було запроваджено пілотний проект з декларування, митного контролю та оформлення товарів із застосуванням електронних вантажних митних декларацій в режимі "транзит", "імпорт" та "митний ліцензійний склад". В даний час існує Реєстр підприємств та товарів до яких може застосовуватися процедура електронного декларування. У 2007 р. до цього Реєстру було включено 50 підприємств, а в даний час - понад 1000 суб'єктів ЗЕД.

У заключному слові пан І. Муратов повідомив, що ДМСУ підтримує введення в Україні технології за принципом "єдиного вікна" і сподівається, що реалізація впровадження технології "Єдине вікно - локальне рішення" як пілотного проекту у зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області значно спростить процедуру торгівлі і скоротить бюрократичні обмеження для переміщення товарів через кордони.

З питань електронного документообігу виступаючого доповнив заступник начальника головного комерційного управління "Укрзалізниці" Андрій Мірошников, який зазначив, що з 1 липня 2011 р. "Укрзалізниця" перейшла на електронний документообіг. На першому етапі було введено обов'язкове оформлення перевізних документів у внутрішніх перевезеннях через Автоматизовану систему перевезень залізничним транспортом. До системи електронного документообігу АС Клієнт УЗ" підключилося 8308 активно працюючих клієнтів. В цілому відсоток роботи користувачів "Укрзалізниці" з оформлення інформації через систему АС Клієнт УЗ" становить 99,4%. Можна констатувати, що практично вся інформація щодо перевізних документів, що використовуються у внутрішньому сполученні та на експорт, надходить у "Укрзалізницю" в електронному вигляді.

В "Укрзалізниці" розроблена і затверджена "дорожня карта повного переходу на електронний документообіг вантажоперевезень у взаємодії клієнт-залізниця". А. Мірошников підкреслив, що "Укрзалізниця" повністю готова перейти на 100% оформлення перевізних документів, але існують стримуючі фактори, які знаходяться поза межами компетенції відомства. Зокрема, це неготовність до взаємодії з залізницею в електронній формі державних контролюючих органів, які вимагають оригінали сертифікатів та інші дозвільні документи в паперовому вигляді.

Як підкреслив представник "Укрзалізниці", впровадження технології "Єдине вікно - локальне рішення", значно спростить взаємодію між перевізниками та державними контролюючими органами і скоротить бюрократичні обмеження для переміщення товарів через кордони.

Обговоривши проблеми та перспективи впровадження концепції пілотного проекту "Єдине вікно - локальне рішення" головуючий В. Щелкунов запропонував учасникам визначити і узгодити склад Міжвідомчої робочої групи з розробки концепції пілотного проекту "Єдине вікно - локальне рішення". Учасники засідання одноголосно проголосували за склад Міжвідомчої робочої групи з пропозицією, що від кожного відомства до складу Міжвідомчої робочої групи буде включено керівник не нижче заступника міністра, керівника Служби, Адміністрації або Асоціації.

Головуючим було також запропоновано, а учасниками засідання підтримано, що члени Міжвідомчої робочої групи самі сформують групу експертів з розробки практичних (методологічних і технічних) рішень впровадження пілотного проекту з числа підлеглих відомств.

В ході обговорення проекту рішення засідання ініціативної групи щодо створення Міжвідомчої робочої групи по впровадженню технології "Єдине вікно - локальне рішення" в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області заступник начальника Департаменту митних інформаційних технологій та статистики ДМСУ Павлом Писным було запропоновано вирішити на рівні уряду питання фінансування пілотного проекту та визначити можливі форми участі ЄЕК ООН (зокрема, організаційні та фінансові організації і проведення в Україні відповідних навчальних програм щодо застосування електронних документів з електронним цифровим підписом у зовнішньоекономічних операціях.

Наприкінці засідання головуючим В. Щелкуновым було запропоновано затвердити рішення засідання ініціативної групи щодо створення Міжвідомчої робочої групи по впровадженню технології "Єдине вікно - локальне рішення" в зоні діяльності Південної митниці і портів Одеської області; затвердити склад робочої групи, яка на першому етапі роботи повинна провести ґрунтовний аналіз можливостей впровадження даної технології, оцінити ймовірні проблеми і труднощі, а також визначити план конкретних дій і заходів на найближчий час; підготувати звернення до ЄЕК ООН щодо визначення можливих форм участі (організаційних та фінансових) представників Європейської економічної комісії організації та проведення в Україні відповідних навчальних програм з питань застосування документів з електронним цифровим підписом у зовнішньоекономічних операціях.

Учасниками засідання Міжвідомчої ініціативної групи було прийнято рішення наступне засідання провести 22 грудня 2011 р.