«Єдине вікно» визначається як механізм, що дозволяє сторонам, які беруть участь у торговельних і транспортних операціях, представляти стандартизовану інформацію та документи з використанням єдиного пропускного каналу з метою виконання всіх регулюючих вимог, що стосуються імпорту, експорту і транзиту»

РЕКОМЕНДАЦІЯ ЄЕК ООН № 33

Еволюція "єдиного вікна"


Напередодні 23-ї Пленарної сесії СЕФАКТ ООН, 31 березня в Женеві відбулася міні-конференція "Єдине вікно: Еволюція". Дана зустріч була присвячена обговоренню еволюції і динаміки впровадження механізму "Єдиного вікна", Рекомендації № 33, виданої в липні 2005 року Європейською Економічною комісією ООН (ЄЕК ООН), в якій викладені основи для його створення.

Еволюція обумовлена ​​появою таких факторів, як Угода про спрощення процедур торгівлі Світової організації торгівлі (УСПТ СОТ) та підтримкою, яку надає ВМО країнам-членам в реалізації принципу "Єдиного вікна" (ЄВ), пріоритетами регіонального і національного розвитку. Значною мірою вона пов'язана з постійним вдосконаленням технологій, спрямованих на досягнення найбільшого ефекту у спрощенні процедур торгівлі, і в основі яких лежить взаємний обмін даними між урядами, діловою спільнотою, усіма учасниками торгового і транспортного процесу.

Міні-конференція на тему "Єдине вікно: Еволюція" представила практичні приклади різних типів механізму "Єдиного вікна", таких як "Митне ЄВ", "Морське ЄВ", і приклади аналогічних платформ і схожих рішень в ланцюзі постачань і логістики, таких як "система портового співтовариства". Міні-конференція надала учасникам можливість зрозуміти суть, різноманіття форм і еволюцію "Єдиного вікна", побачити і оцінити його роль у сфері спрощення процедур торгівлі, обговорити перспективні напрямки розвитку. Конференція була спрямована, в тому числі і на те, щоб внести ясність у використання терміну "Єдине вікно" і термінології, використовуваної в цій сфері.

У конференції взяли участь представники всіх сторін, а також зацікавлених у спрощенні транскордонної торгівлі та відповідальних за здійснення заходів щодо спрощення процедур торгівлі.