«Єдине вікно» визначається як механізм, що дозволяє сторонам, які беруть участь у торговельних і транспортних операціях, представляти стандартизовану інформацію та документи з використанням єдиного пропускного каналу з метою виконання всіх регулюючих вимог, що стосуються імпорту, експорту і транзиту»

РЕКОМЕНДАЦІЯ ЄЕК ООН № 33

Семінар ІІ з питань уповноважених економічних операторів


  

 

Рекомендації

Семінару II з питань уповноважених економічних операторів

 

м. Київ, Україна

10-11 листопада 2016 р.

 

Учасники семінару,

 

усвідомлюючи зобов'язання України в рамках Угоди Світової організації торгівлі щодо спрощення процедур торгівлі (СПТ СОТ)  з урахуванням повідомлення України про свої зобов'язання категорії «А»; в очікуванні набуття чинності Угодою СПТ СОТ, а також Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; і

бажаючи зробити внесок у створення інституту уповноважених економічних операторів (УЕО) в Україні, в тому числі в частині завершення роботи над проектом Закону 4777, яким вносяться зміни до Митного кодексу України; та

бажаючи поліпшити місце України в рейтингу Світового банку «Ease of Doing Business» («Легкість ведення бізнесу») стосовно міжнародної торгівлі та інших відповідних рейтингах схвалили такі рекомендації:

 

 1. Запропонувати Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, спираючись на текст проекту Закону № 4777 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей», створити при комітеті Робочу групу спільно з представниками ділового співтовариства, урядовцями, міжнародними експертами  для подальшого опрацювання законопроекту, маючи на меті подальше приведення його у відповідність із міжнародними стандартами та кращою світовою практикою, зокрема, переглянутою Кіотською конвенцією та Рамковими стандартами безпеки та спрощення процедур торгівлі (SAFE) Всесвітньої митної організації (ВМО), Угоди про асоціацію України з ЄС, рекомендаціями Міжнародної торгової палати щодо успішних програм УЕО (травень 2016 року), а також пріоритетними завданнями уряду України, включно з таким:
 • реформування системи документообігу;
 • дерегуляція;
 • скасування занадто обтяжливих процедур;
 • зменшення можливостей для довільного трактування.
 1. В рамках проекту Закону 4777 звернути особливу увагу на запропоновану проектом редакцію частини 1 статті 17 та частини 3 статті 33 Митного кодексу України.
 1. Звернутися до CLDP з проханням працювати з Місією Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), Міністерством фінансів України та ДФСУ над розробкою підзаконних актів, необхідних для імплементації системи УЕО в Україні. Такі підзаконні акти мають бути розглянуті на наступному семінарі з питань УЕО.
 1. Просити Уряд США надати допомогу в розбудові інституційної спроможності ДФСУ та інших органів державної влади для продовження структурних реформ Державної фіскальної служби України, включно зі зміцненням потенціалу її структурних підрозділів, які відповідають за впровадження та забезпечення  функціонування інституту УЕО, впорядкування структури ДФСУ, уточнення посадових функцій співробітників ДФСУ, що спеціалізуються на питаннях уповноважених економічних операторів, підвищення кваліфікації співробітників як на центральному так і на місцевому рівні, зокрема, з питань оцінки та моніторингу УЕО, а також з пов’язаних питань постмитного аудиту (post-clearance audit) та оцінки ризиків. Таке підвищення інституційного потенціалу має призвести до практичної імплементації інституту УЕО Державною фіскальною службою України. Важливим кроком на шляху такої імплементації має стати пілотний проект з питань УЕО. Уряду України слід посилити роботу в сфері зв’язків з громадськістю та освіти з метою роз’яснення переваг інституту УЕО для ділового співтовариства.
 1. Просити Уряд США допомогти уряду України повною мірою користуватися перевагами програми Всесвітньої митної організації (ВМО) Mercator в імплементації Угоди СОТ щодо спрощення процедур торгівлі, в тому числі в частині використання навчальних матеріалів і посібників.
 1. Щоб посилити міжвідомчу координацію та координацію між органами державної влади та приватним сектором з питань упровадження та забезпечення функціонування інституту УЕО, просити уряд США надати допомогу з організації серії спільних регіональних заходів для представників органів державної влади та бізнесу (включно з МСП) із питань УЕО, наприклад, спрощення умов ведення бізнесу та стимулювання експорту з використанням напрацювань проведених раніше семінарів ЄЕК ООН та CLDP.
 1. Включити до порядку денного наступного семінару з УЕО обговорення і оцінку прогресу у виконанні рекомендацій попередніх семінарів.

 

Додаток. Посилання на деякі важливі документи, доступні в інтернеті

1. Рамкові стандарти безпеки та спрощення процедур торгівлі (SAFE FoS) Всесвітньої митної організації (англійською мовою):

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools.aspx

2. Угода про асоціацію України з ЄС (українською мовою):

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011/print1473750660347594

3. Рекомендації Міжнародної торгової палати щодо УЕО (травень 2016 року, англійською мовою):

http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2016/ICC-Recommendations-on-Authorized-Economic-Operators/

4. Угода СОТ про спрощення процедур торгівлі:

https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm  (англійською мовою)

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/981_053/print1480091609092662  (українською мовою)

5. Текст офіційної нотифікації України щодо положень категорії "А" (англійською мовою):

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=126564&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=

6. Закон України "Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі" (українською мовою):

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/745-viii