«Єдине вікно» визначається як механізм, що дозволяє сторонам, які беруть участь у торговельних і транспортних операціях, представляти стандартизовану інформацію та документи з використанням єдиного пропускного каналу з метою виконання всіх регулюючих вимог, що стосуються імпорту, експорту і транзиту»

РЕКОМЕНДАЦІЯ ЄЕК ООН № 33

Семінар з питань оцінки ризиків і постмитного аудиту


Cемінар з питань оцінки ризиків і постмитного аудиту

 

м. Київ, Україна

18–19 квітня 2016 р.

 

Рекомендації

 

Учасники семінару,

усвідомлюючи потенційні зобов'язання України в рамках Угоди Світової організації торгівлі (СОТ) щодо спрощення процедур торгівлі з урахуванням повідомлення України про свої зобов'язання категорії «А», яке стосується критеріїв вибірковості;

бажаючи прискорити темпи реформ системи оцінки ризиків та управління ризиками в Україні з належним урахуванням подальшого розвитку відповідних правових принципів і процедур, а також можливостей і функцій відповідного програмного забезпечення як аналітичного засобу;

бажаючи поліпшити місце України в рейтингу Світового банку "Ease of Doing Business" («Легкість ведення бізнесу») стосовно міжнародної торгівлі;

в результаті спільних обговорень презентацій та конкретних прикладів з практики схвалили такі рекомендації:

  1. Використовувати у відповідних випадках досвід Митно-прикордонної служби США у використанні програмного забезпечення та баз даних як аналітичних засобів для виявлення ризиків і управління ними.
  2. Продовжити роботу з поліпшення міжвідомчої і внутрішньовідомчої координації з метою, зокрема, створення оперативної системи здійснення аудиту після митного оформлення (постмитного аудиту). Використовувати позитивний досвід Митно-прикордонної служби США в уніфікації відповідних баз даних.
  3. Підвищити ефективність електронного документообігу в Україні з використанням у відповідних випадках досвіду США та інших країн.
  4. Здійснювати процедури аудиту після митного оформлення (постмитного аудиту) відповідно до міжнародних стандартів і передового досвіду та з урахуванням зв'язку між оцінкою ризиків і постмитним аудитом. З цією метою звернутися до CLDP з проханням надати допомогу українським державним службовцям у використанні та впровадженні міжнародних керівних документів з питань оцінки ризиків, управління ризиками і постмитного аудиту, таких як «Керівні принципи Всесвітньої митної організації з питань постмитного аудиту» та «Збірка матеріалів Всесвітньої митної організації з управління ризиками».
  5. Використовувати досвід Національного центру США з оцінки ризиків і визначення цільових об'єктів контролю (цілевизначення) та відповідних місцевих центрів для оцінки ризиків щодо конкретних товарів.
  6. Включати кроки, необхідні для поліпшення оцінки ризиків, в поточні та майбутні реформи системи митних, фітосанітарних та інших заходів контролю; включити посилення міжвідомчої координації до числа пріоритетних задач таких реформ.
  7. Звернутися до CLDP з проханням провести програму з питань етики та боротьби з корупцією стосовно оцінки ризиків та постмитного аудиту в Україні.
  8. Працювати над поліпшенням координації з приватним сектором у сфері оцінки ризиків та управління ними.
  9. Звернутися до CLDP з проханням організації та проведення додаткового навчального заходу для подальшого поширення експертного досвіду щодо митного аудиту та системи управління ризиками, в рамках якого зосередитися на розгляді практичних прикладів та ситуацій.