«Єдине вікно» визначається як механізм, що дозволяє сторонам, які беруть участь у торговельних і транспортних операціях, представляти стандартизовану інформацію та документи з використанням єдиного пропускного каналу з метою виконання всіх регулюючих вимог, що стосуються імпорту, експорту і транзиту»

РЕКОМЕНДАЦІЯ ЄЕК ООН № 33

Семінар з питань уповноважених економічних операторів


  

 

Митний семінар з питань уповноважених економічних операторів

 

м Київ, Україна

20–21 квітня 2016 р.

 

Рекомендації

 

Учасники семінару,

усвідомлюючи потенційні зобов'язання України в рамках Угоди Світової організації торгівлі (СОТ) щодо спрощення процедур торгівлі з урахуванням повідомлення України про свої зобов'язання категорії "А"; в очікуванні вступу в силу цієї Угоди;

бажаючи зробити свій внесок у створення інституту уповноважених економічних операторів (УЕО) в Україні, віддаючи належну увагу подальшому розвитку відповідних правових принципів і процедур;

бажаючи поліпшити місце України в рейтингу Світового банку "Ease of Doing Business" («Легкість ведення бізнесу») стосовно міжнародної торгівлі;

в результаті спільних обговорень презентацій та конкретних прикладів з практики схвалили такі рекомендації:

 1. Розглянути проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних процедур)» на предмет його концептуальної узгодженості з чинним законодавством України та переглянутою Міжнародною конвенцією про спрощення та гармонізацію митних процедур (переглянутою Кіотською конвенцією).
 2. Використовувати переглянуту Кіотську конвенцію та Рамкові стандарти безпеки та спрощення процедур торгівлі (SAFE) Всесвітньої митної організації (ВМО) в подальшій розробці проекту Закону про УЕО та підзаконних актів на основі цього закону.
 3. Використовувати Рамкові стандарти безпеки та спрощення процедур світової торгівлі (SAFE) ВМО в тлумаченні та застосуванні відповідних положень Угоди СОТ щодо спрощення процедур торгівлі, що стосуються уповноважених операторів.
 4. Звернутися до CLDP з проханням надавати допомогу Державній фіскальній службі України в тому, щоб у повній мірі скористатися програмою ВМО «Меркатор» в імплементації Угоди СОТ щодо спрощення процедур торгівлі.
 5. Використовувати досвід інших країн, таких як Німеччина, Синґапур, Франція та інші, в розробці та імплементації правил щодо уповноважених економічних операторів.
 6. Звернутися до CLDP з проханням реалізувати програму для малого і середнього бізнесу (МСБ) в Україні, щоб допомогти МСБ в повній мірі скористатися вигодами, які дає статус УЕО відповідно до міжнародних правил і передового досвіду.
 7. Звернутися до CLDP з проханням працювати з Місією Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) і Міністерством фінансів України над визначенням переліку та розробкою підзаконних актів, необхідних для імплементації системи УЕО в Україні.
 8. Звернутися до CLDP з проханням надати допомогу в поліпшенні міжвідомчої та внутрішньовідомчої координації з навчання та сертифікації уповноважених економічних операторів, а також для допомоги у вивченні питання про запровадження інституту валідаторів УЕО, та інших пов'язаних з цим питань.
 9. Звернутися до CLDP з проханням працювати в координації з EUBAM над створенням такої системи УЕО, яка б сприяла їх взаємному визнанню в ЄС, США та інших країнах.
 10. Звернутися до CLDP з проханням організації та проведення додаткового навчального заходу для подальшого поширення експертного досвіду щодо практичних питань отримання статусу УЕО, подальших заходах контролю та особливостях застосування системи управління ризиками при взаємодії з власником сертифікату УЕО.
 11. Працювати над посиленням координації між органами державної влади та приватним сектором в питаннях запровадження та функціонування інституту УЕО.