«Єдине вікно» визначається як механізм, що дозволяє сторонам, які беруть участь у торговельних і транспортних операціях, представляти стандартизовану інформацію та документи з використанням єдиного пропускного каналу з метою виконання всіх регулюючих вимог, що стосуються імпорту, експорту і транзиту»

РЕКОМЕНДАЦІЯ ЄЕК ООН № 33

Семінар з питань міжвідомчої координації на кордоні


  

 

Семінар з питань міжвідомчої координації на кордоні

 

м. Одеса, Україна

25–26 травня 2016 р.

 

Рекомендації

 


Учасники семінару,

беручи до уваги потенційні зобов'язання України, що випливають зі змісту Угоди СОТ щодо спрощення процедур торгівлі, в тому числі положення частини 4 статті 10 (відносно єдиного вікна);

враховуючи, що Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020", затверджена Указом Президента № 5/2015, від 12 січня 2015 року, включає, в якості пріоритетного напряму, реформу державної митної справи;

бажаючи прискорити темпи реформ системи міжвідомчого співробітництва, комунікації та координації в сфері регулювання міжнародної торгівлі з метою підвищення ефективності реалізації відповідних повноважень органів державної влади, що матиме наслідком, зокрема:

 • більш ефективний і раціональний розподіл ресурсів,
 • підвищення сумлінності і транспарентності,
 • зниження витрат завдяки зменшенню затримок,
 • прискорення митного оформлення та отримання дозволу на відвантаження,
 • передбачуване застосування і роз'яснення правил;

бажаючи поліпшити місце України в рейтингу Світового банку "Ease of Doing Business" («Легкість ведення бізнесу») стосовно міжнародної торгівлі;

в результаті спільних обговорень презентацій та конкретних прикладів з практики схвалили наступні рекомендації:

 1. Підтримати позицію Міністерства економічного розвитку і торгівлі, що передбачає координуючу роль міністерства в процесі нормотворчості, необхідної для реалізації положень Угоди СОТ щодо спрощення процедур торгівлі.
 2. Звернутися до CLDP з проханням організації та проведення додаткових заходів щодо посилення міжвідомчої координації в питання регулювання торгівлі, в тому числі шляхом запровадження системи «Єдине вікно», в рамках яких зосередитися на розгляді практичних прикладів та ситуацій.
 3. Визнати питання впорядкування міжвідомчої та внутрішньовідомчої взаємодії та міжвідомчої та внутрішньовідомчої координації ключовим питанням реформи державної митної справи в Україні. В цьому зв`язку виділити наступні чинники даного процесу:
 1. аналіз поточного стану справ
 2. узгоджене визначення відповідальних органів та посадових осіб
 3. узгоджене прийняття управлінських рішень і контроль за їх виконанням
 4. розробка та запровадження детальних посадових інструкцій, включаючи навчання відповідних посадовців та підвищення їхніх професійних вмінь та навичок.
 1. Визначити наступні аспекти спрощення торговельних процедур, щодо яких необхідна координація:
 1.  гармонізація торговельних документів і даних з міжнародними стандартами
 2. публікація законів і правил з міжнародної торгівлі
 3. комплексне управління кордоном
 4. системи обміну даними в рамках реалізації «Єдиного вікна»
 5. система уповноважених економічних операторів
 6. система управління ризиками
 7. система спрощення транзиту
 8. спільні пункти пропуску
 1. Продовжити процес автоматизації управлінських процесів, в тому числі шляхом запровадження відповідного програмного забезпечення.
 2. Посилити міжнародну координацію та координацію з приватним сектором в питаннях регулювання міжнародної торгівлі.
 3. Продовжити роботу в напрямі приведення форм документів у відповідність з рекомендаціями Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур в редакції 1999 року (Переглянутої Кіотської конвенції). Впорядкувати та уніфікувати вимоги різних контролюючих органів до подання документів з метою ефективного використання існуючих форм контролю, таких як попередній документальний контроль. Узгодити загальний зміст та умови застосування контролюючими органами такої форми контролю, як «перевірка документів».
 4. Розширити обсяг інформації, якою обмінюються органи державної влади в рамках регулювання та контролю процесу торгівлі, включивши відповідну інформацію як щодо продовольчих так і щодо непродовольчих товарів. Впорядкувати систему опису товарів для цілей митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів контролю.
 5. Підтримати зусилля уряду України в напрямі спрощення процедур митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів контролю. В цьому зв`язку визнати необхідність доопрацювання Порядку інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом “єдиного вікна” з використанням електронних засобів передачі інформації, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №364, від 25 травня 2016 року.
 6. Переглянути систему відбору зразків продукції, передбачену такими нормативними актами як Порядок відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень, затверджений  Постановою Кабінету Міністрів України №833, від 14 червня 2002 р. та Порядок відбору зразків продукції для визначення її якісних показників, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №1280, від 31 жовтня 2007 р. Одним з результатів перегляду має стати уникнення дублювання функцій відповідних органів державної влади.
 7. Підвищити взаємодію органів державної влади, відповідальних за розробку нормативних актів, та органів державної влади і посадових осіб на місцях, які вповноважені виконувати відповідні нормативні приписи на практиці.