«Єдине вікно» визначається як механізм, що дозволяє сторонам, які беруть участь у торговельних і транспортних операціях, представляти стандартизовану інформацію та документи з використанням єдиного пропускного каналу з метою виконання всіх регулюючих вимог, що стосуються імпорту, експорту і транзиту»

РЕКОМЕНДАЦІЯ ЄЕК ООН № 33

Засідання

Двадцять друге засідання Міжвідомчої робочої групи зі спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики в Україні


Дата проведення 30 червня 2016 року
Місце проведення Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

ПРОТОКОЛ № 22 РГ

засідання Міжвідомчої робочої групи зі спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики в Україні

м. Київ

30 червня 2016 р.

 

Місце проведення: Київ, вул. Грушевського, 12/2, к.459

(зала засідань Мінекономрозвитку)

Початок засідання: 12 год. 00 хв.

Завершення засідання: 13 год. 40 хв.  

Склад учасників засідання: Додаток № 1

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

  1. Про результати роботи МРГ із січня 2015 року по липень 2016 року.

 

Доповідач: Платонов О.І., заступник Голови МРГ, Президент Асоціації «Укрзовніштранс»

 

  1. Про роботу щодо створення національного органу з питань спрощення процедур торгівлі.

Доповідач: представник Мінекономрозвитку

 

  1. Інформація про «Доповідь про готовність України до імплементації Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі»

 

Доповідач: Маріо Апостолов, Регіональний радник ЄЕК ООН

 

  1. План роботи МРГ з липня 2016 по липень 2017 року

Доповідач: Платонов О.І., заступник Голови МРГ, Президент Асоціації «Укрзовніштранс»

  1. Різне.

 

 

 

Засідання відкрив Щелкунов В.І., заступник Голови Міжвідомчої робочої групи зі спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики в Україні (МРГ), Радник Прем’єр-міністра України, Президент Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine), який оголосив порядок денний засідання і запропонував його затвердити.

Щелкунов В.І. поінформував, що це засідання проходить у відповідності до плану роботи та  доручення Прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана від 22.06.2016 № 22905/1/1-16 (Додаток № 2), беручи до уваги звернення Секретаріату МРГ з приводу неналежного виконання деяких зобов’язань, взятих Україною у зв’язку з ратифікацією Угоди СОТ зі спрощення процедур торгівлі (Додаток № 3 – лист Секретаріату МРГ від 13.06.2016 № 399). Наголосив, що МРГ у своїй роботі має  постійну підтримку Уряду. Запропонував перейти до обговорення порядку денного.

 

З першого питання порядку денного:

 

Про результати роботи МРГ із січня 2015 року по липень 2016 року.

 

Платонов О.І., заступник Голови МРГ, Президент Асоціації транспортно-експедиторських та логістичних організацій України «Укрзовніштранс»,   поінформував про заходи проведені безпосередньо МРГ, та за підтримки її Секретаріату протягом 2015 року й першого півріччя 2016 року (5 засідань МРГ, 5 міжнародних семінарів).

 Представники МРГ взяли участь у семінарі CLDP з питань міжвідомчої координації на кордоні, проведеному у м.Одесі 25-26 травня, учасникам МРГ пропонується підтримати рекомендації семінару та взяти їх до уваги при реалізації планів роботи МРГ.

Запропонував  забезпечити щорічно проведення  семінару за участі партнерів із підтримки та розвитку й міжнародних донорських організацій, щоб вони могли розуміти, які сфери потребують підтримки і технічної чи донорської допомоги та здійснювати моніторинг виконання рекомендацій і взятих на себе зобов’язань.

Поінформував про раніше надіслані учасникам та експертам МРГ реєстри невиконаних рішень МРГ (Додаток № 4) а також рекомендацій семінарів з питань спрощення процедур торгівлі (Додаток № 5), взяти цю інформацію до відома та внести свої пропозиції щодо організації їх виконання для зняття з контролю.

Проаналізував результати роботи МРГ за звітний період та окремо зауважив, що залишається не виконаним ряд дуже важливих завдань, таких, як:

створення Національного органу з питань спрощення процедур торгівлі (разом із тим, відомо, що Мінекономрозвитку веде певну роботу з підготовки відповідного проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо створення такого органу, але він ще не оприлюднений);

реалізація вимоги чинного Митного кодексу України щодо підготовки проекту закону про порядок відшкодування шкоди, заподіяної особам та їх майну неправомірними рішеннями, діями або бездіяльністю митних органів, організацій або їх посадових осіб чи інших працівників при виконанні ними службових (трудових) обов'язків;

налагодження публічно-приватного партнерства у морських портах (при цьому відомо, що Мінінфраструктури вивчає ситуацію й шукає шляхи запровадження даних інструментів).

Звернув увагу на невиконання низки інших важливих рішень та рекомендацій.

Висловив подяку партнерам за співпрацю у розвитку й підтримці проектів в Україні, таким як UNECE, UNCTAD, ІТС. EUBAM, CLDP,USAID, World Bank Group, GIZ та іншим, які впродовж останніх півтора року надавали практичну допомогу у вигляді порад і консультацій для виконання завдань, які стоять перед МРГ та Україною в контексті реалізації Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі.

Вніс пропозицію щодо встановлення звітного періоду роботи МРГ з 01 липня поточного року до 30 червня наступного року.

Запропонував роботу МРГ за звітний період визнати задовільною.

 

ВИРІШИЛИ:

 

1.1.           Інформацію доповідача взяти до відома. Роботу МРГ у звітному періоді визнати задовільною.

 

1.2.           Установити звітний період роботи МРГ з 01 липня поточного року до 30 червня наступного року.

 

1.3.           Підготувати й подати звіт до Кабінету Міністрів України про результати роботи МРГ із 01 січня 2015 року по 30 червня 2016 року.

 

Термін виконання:  до 01.08.2016

Відповідальний: Секретаріат МРГ

 

1.4.           Надати пропозиції щодо не виконаних протокольних рішень МРГ і рекомендацій проведених семінарів. Розглянути доцільність та шляхи їх виконання на одному із наступних засідань.

 

Термін виконання:  до 25.09.2016

Відповідальний: Секретаріат МРГ, учасники МРГ

 

 

З другого питання порядку денного:

 

Про роботу щодо створення національного органу з питань спрощення процедур торгівлі.

 

Платонов О.І. звернув увагу учасників засідання на відсутність уповноважених представників Мінекономрозвитку, не зважаючи на те, що засідання проходить у залі засідань колегії цього міністерства. Це питання порядку денного належить до компетенції Мінекономрозвитку, тому учасники МРГ очікують виступу представників міністерства із доповіддю про поточний стан справ. Запропонував розглянути питання наприкінці засідання, тим самим дати можливість представниками Мінекономрозвитку долучитися до його проведення.

Після розгляду інших питань порядку денного учасники повернулися до обговорення другого питання. За цей час уповноважені представники Мінекономрозвитку у залі не з’явилися. Продовжуючи розпочату тему, Платонов О.І. звернув увагу присутніх на те, що цей факт ігнорування засідання МРГ має бути доведений до відома Прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана, якого запрошено на наступне засідання МРГ у вересні цього року. Учасники МРГ та громадськість неодноразово піднімали питання про те, що Мінекономрозвитку повинно зробити й передати на широке обговорення проект структури й повноважень Національного органу зі спрощення процедур торгівлі (НОСПТ) та проект урядового акту про його заснування. Принаймні, учасники МРГ повинні мати уяву про структуру НОСПТ, його секретаріат, принципи побудови, представництва державних органів та приватного сектору.

Федоров О.О., Генеральний директор ТОВ «ППЛ 33-35», підтримав висловлену думку і наголосив, що Україна вичерпала час на створення НОСПТ. Відповідне зобов’язання було взято державою за Угодою СОТ про спрощення процедур торгівлі (УСПТ), яка вже ратифікована Верховною Радою, але Мінекономрозвитку спільно з Мінфіном не виявляють належної активності в її реалізації. Запропонував під час підготовки звернення до Кабінету Міністрів приділити окрему увагу цій проблемі.

У ході дискусії Платонов О.І. нагадав учасникам МРГ ще про один недолік у роботі Мінекономрозвитку: до сьогодні міністерством не опрацьовано, не узагальнено та не представлено потенційним донорам інформацію про реальні потреби різних галузей української економіки у наданні міжнародної технічної та фінансової допомоги. Збір такої інформації від міністерств і відомств було ініційовано майже рік тому на черговому засіданні МРГ, запити центральних органів було надіслано до Мінекономрозвитку, але результати обробки цих даних не надано.

Федоров О.О. також нагадав, що Мінекономрозвитку за останні півроку не знайшло можливості поінформувати про свою реакцію на передане йому Дослідження про стан готовності України до імплементації Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі, проведене експертами ЄЕК ООН. Так само, немає інформації про можливе поширення цього дослідження, дуже важливого для визначення напрямків розвитку економіки держави.

Платонов О.І. попросив секретаріат відобразити зазначену проблематику у звіті до Кабінету Міністрів України.

Також запропонував викласти проблему із призначенням національного координатора UN/LOCODE - Класифікатора ООН для портів та інших пунктів (ЛОКОД ООН) - службового інструменту, розробленого у рамках діяльності зі спрощення процедур торгівлі, який містить стандартизовані кодові позначення для найменувань портів, перевізників та суден, а також різних видів перевезення вантажів (довідка щодо Конференції ЛОКОД ООН 28.04.2016 – Додаток № 6).

 

 

ВИРІШИЛИ:

 

2.1.           Інформацію доповідачів узяти до відома.

 

2.2.           Включити до звіту для Кабінету Міністрів України інформацію про недостатню ефективність роботі Мінекономрозвитку зі створення Національного органу зі спрощення процедур торгівлі.

 

2.3.           Рекомендувати Кабінету Міністрів України визначитися з призначенням національного координатора UN/LOCODE (Класифікатор ООН для портів та інших пунктів (ЛОКОД ООН).

 

Термін виконання:  до 01.08.2016

Відповідальний: Секретаріат МРГ

 

 

З третього питання порядку денного:

 

Інформація про «Доповідь про готовність України до імплементації Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі»

 

Апостолов М., Регіональний радник зі спрощення торгівлі ЄЕК ООН, представив до уваги присутніх свою презентацію, в якій нагадав про раніше представлені результати дослідження ЄЕК ООН про готовність України до імплементації Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі (УСПТ). Висловив занепокоєння тим, що до сьогодні керівники вищої й середньої ланки українських міністерств (а тим більше рядовий склад службовців) не ознайомлені з його результатами, хоч фінальна версія доповіді була передана до Мінекономрозвитку кілька місяців тому. Поширення цього документу є вкрай важливим і необхідним, оскільки в ньому окреслено першочергові й перспективні кроки, які слід зробити, виконуючи положення УСПТ.

Нагадав про міжнародний семінар, проведений 31 травня 2016 року у місті Одесі під час Транспортного тижня, де також було обговорено шляхи до створення НКСПТ та переваги, які надає застосування принципу «єдиного вікна» у різних сферах життя країни. Висловив пропозицію для МРГ з організації семінару для ознайомлення широкого кола заінтересованих сторін із найкращою світовою практикою «єдиного вікна» як одного із найпотужніших заходів для спрощення торгівлі та із проектами, які просувають ці принципи. Це буде добра можливість поєднати навчання із поширенням ідеї щодо побудови «єдиного вікна» одразу на міжнародних стандартах. ЄЕК ООН готова взяти активну участь в організації такого заходу. До його проведення можна залучити EUBAM, CLDP, інші компетентні організації. Найбільш доцільно буде провести такий семінар після 1 серпня 2016 року, коли в Україні має запрацювати «єдине вікно» у митній сфері згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2016 № 364.

Наразі ситуація для створення в Україні «єдиного вікна» дуже сприятлива. Кілька років поспіль міжнародні організації, такі, як CEFACT і СОТ, розробляли міжнародні стандарти та моделі даних (DataElements). Тепер уже готові позиції можна використати в українських проектах. На жаль, українська фіскальна адміністрація є дуже пасивною у питаннях направлення спеціалістів на курси й тренінги СОТ і ВМО. Особливу увагу зараз має привернути питання митної моделі даних, розробленої Всесвітньою митною організацією (ВМО) у 2015 році.

Ще раз підкреслив значну роль МРГ як місця концентрації розумових зусиль і нагадав позитивний досвід реалізації проекту «Єдине вікно – локальне рішення», результатом якого стало створення унікальної Інформаційної системи портового співтовариства (ІСПС).   

Платонов О.І. доповнив попереднього спікера, закцентувавши увагу на тому, що звіт про діяльність МРГ регулярно подається до Кабінету Міністрів України, і всі позитивні досягнення, як і негативні тенденції, про які сказав М.Апостолов, доводяться до відома Уряду України, а вже він визначає спосіб реагування та пріоритети. Одночасно повідомив про пропозицію ДФС України змінити порядок звітування міністерств та інших ЦОВВ  що входять в складу МРГ: відмовитись від подання щоквартальних звітів і перейти до подання звітів «за потребою», коли міністерству чи ЦОВВ є про що поінформувати групу чи Уряд.

Якіменков Д.О., начальник служби інформаційних технологій ДП «АМПУ», поінформував про актуальний стан функціонування та перспективи розвитку ІСПС у морських портах України. Повідомив про активну роботу з коригування технологічних схем, які використовують усі 12 охоплених ІСПС портів, спрямоване на запровадження електронного обігу документів за єдиною формою з 01.07.2016. Розповів про перспективу створення зв’язку ІСПС з програмно-апаратними комплексами типу «лоцманська валіза» та про вивчення можливості взаємодії ІСПС із системою Cargo Targeting System (CTS), створеною Всесвітньою митною організацією (ВМО) для полегшення оцінки ризиків у міжнародних ланцюгах поставок.

Берестенко В.В., заступник Генерального директора АМЕУ, зауважив, що, всупереч зусиллям ДП «АМПУ» із запровадження електронного документообігу у морських портах, на практиці митниця вимагає подання цілого ряду документів саме у паперовому вигляді, що нівелює роботу на перспективу. Наразі МРГ регулярно звітує перед Кабінетом Міністрів України про свою роботу, узагальнюючи ті напрацювання, які мають її члени - міністерства та відомства. Як тоді ставитися до пропозиції ДФС України щодо відмови від звітування? Якщо на це піти, буде втрачено можливість контролю МРГ, як і можливість інформувати Уряд про бездіяльність чи саботаж окремого державного органу.

Центнарук О.А., заступник директора Департаменту організації митного контролю ДФС України, повідомив про неготовність коментувати пропозицію ДФС щодо зміни порядку звітування. Разом із тим, просив звернути увагу на ті моменти, коли ДФС успішно реалізує заходи, заплановані й рекомендовані МРГ і семінарами.

Федоров О.О., коментуючи виступи М.Апостолова і Д.Якіменкова, підтримав ідею щодо проведення ЄЕК ООН міжнародного семінару з питань «єдиного вікна». При цьому нагадав, що вже багато років різні міжнародні організації допомагають Україні порадами та консультаціями, а ми зі свого боку майже нічого не робимо, навіть не затверджено статус електронного документа як повного еквіваленту документа паперового. Крім того, має місце обман, маніпуляція термінами: під виглядом «електронного декларування» товарів, замість електронного запису міжнародно визнаного формату, використовуються звичайні скановані електронні копії паперових документів.

Працівників ДФС, зокрема ІТ спеціалістів, не посилають на тренінги й заходи ВМО; діяльність СЕФАКТ ООН не супроводжується державними органами; ініціативу з упровадження міжнародних, навіть технічних, стандартів виявляє бізнес замість держави. Міжнародні організації пропонують взяти готові напрацювання безкоштовно, а представники міністерств ігнорують такі пропозицій і навіть просто участь у роботі МРГ.

Так само недбале ставлення й до звітів у рамках МРГ. Кожна «клітинка» спільних рекомендацій має бути реалізована, тому що вона має під собою вагомі аргументи й відображає реальні потреби суспільства.

Пісар В., Спеціаліст з питань спрощення процедур торгівлі EUBAM, нагадав про численні проекти допомоги, які виконуються міжнародними організаціями. Всі пам’ятають семінари й тренінги з питань уповноважених економічних операторів, запровадження NCTS, «єдиного вікна» тощо. Якщо глянути з іншого боку, все це – окремі пункти Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі.

Практика показала, що, спираючись на проведене ЄЕК ООН дослідження про готовність України до імплементації УСПТ, можна визначити шляхи вирішення конкретних питань. Одночасно з тим, кожен пункт УСПТ, кожен передбачений нею захід зі спрощення процедур повинен мати свого «омбудсмена», такого собі «адвоката», який захищатиме цей пункт, відстежуватиме ситуацію й ставитиме конкретні питання державним органам, коли його реалізація «застрягатиме».    

Наголосив, що місія EUBAM схвалює роботу МРГ щодо реалізації заходів УСПТ і створення Національної стратегії спрощення процедур торгівлі. Така робота має тривати.  

 

ВИРІШИЛИ:

 

3.1.   Інформацію доповідача взяти до відома.

 

3.2.   Підготувати інформацію для надання Прем’єр-міністру України щодо відсутності реагування Мінекономрозвитку на Доповідь ЄЕК ООН про готовність України до імплементації Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі.

 

Термін виконання:  до 01.08.2016

Відповідальний: Секретаріат МРГ

 

 

З четвертого питання порядку денного:

 

План роботи МРГ з липня 2016 по липень 2017 року

 

Платонов О.І. поінформував учасників засідання про продовження збору пропозицій до плану роботи МРГ на наступний звітний період. Повідомив про вже зафіксовані пропозиції учасників МРГ щодо включення до плану чотирьох чергових засідань МРГ і двох міжнародних семінарів у сфері компетенції робочої групи.

Також є пропозиція рекомендувати Мінекономрозвитку у найкоротший термін розпочати виконання рекомендації МРГ щодо узагальнення потреб міністерств,  інших ЦОВВ та відомств у ресурсах міжнародної технічної допомоги,  та довести інформацію про ці потреби до відома донорів і партнерів. Враховуючи, що із січня 2017 року USAID розпочинає новий проект допомоги для України, спрямований на сприяння впровадженню заходів зі спрощення процедур торгівлі, підготувати пропозиції щодо можливості створення інституту «адвокатів» УСПТ, як було запропоновано представником EUBAM В.Пісаром.

Відзначив, що національні стратегії у різних галузях, у тому числі підготовлені за допомогою донорів і консультантів, а також ті, що зараз розробляються, повинні бути пов’язані між собою, взаємодіяти, доповнювати одна одну й мати перспективу принаймні до 2030 року. Таку координацію й кореляцію має забезпечувати Уряд. Учасникам МРГ доцільно подати свої пропозиції з цього питання до 25  липня поточного року, щоб Секретаріат мав можливість опрацювати конкретні пункти для Кабінету Міністрів України на підставі рішень МРГ і рекомендацій проведених нею міжнародних семінарів.

 

ВИРІШИЛИ:

 

4.1.   Учасникам МРГ подати до Секретаріату МРГ пропозиції до Плану роботи МРГ на період з 01 липня 2016 року до 30 червня 2017 року.

 

Термін виконання:  до 25.07.2016

Відповідальний: Учасники МРГ

 

4.2.   Секретаріату на підставі поданих пропозицій підготувати План роботи МРГ на період з 01 липня 2016 року до 30 червня 2017 року для затвердження на наступному засіданні МРГ.

 

Термін виконання:  до 01.09.2016

Відповідальний: Секретаріат МРГ

 

 

Пропозицій до питання пятого порядку денного «Різне» не надходило, додаткових виступів чи оголошень не зроблено. На цьому засідання було завершено.

 

 

 

Головуючий

 

В.І.Щелкунов