«Єдине вікно» визначається як механізм, що дозволяє сторонам, які беруть участь у торговельних і транспортних операціях, представляти стандартизовану інформацію та документи з використанням єдиного пропускного каналу з метою виконання всіх регулюючих вимог, що стосуються імпорту, експорту і транзиту»

РЕКОМЕНДАЦІЯ ЄЕК ООН № 33

Історія проекту


Спрощення процедур торгівлі перейшло на центральне місце в Україні в контексті інтеграції до європейських та світових ринків. Україна потребує поліпшення інформаційного забезпечення міжнародної торгівлі, одним з основних елементів якої є транспортування товарів через кордони.

Одеса є вигідно розташованим містом для проведення успішного передового експериментального проекту «Єдине вікно-локальне рішення», направленого на гармонізацію та уніфікацію торгових процедур.

1 червня 2011 року в Одесі було проведено міжнародний семінар із зазначеного питання за сприяння Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICCUkraine), Національного інституту стратегічних досліджень, Державної митної служби України та за участі представників українського бізнесу.

Виконавчий Секретар Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН) Я.Кубіш високо оцінив результати проведення зазначеного семінару та звернувся доПрем’єр-міністра України з проханням підтримати ініціативуУкраїнського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) з реалізації в Україні пілотного проекту «Єдине вікно – локальне рішення».

На виконання доручень та за підтримки Прем’єр-міністра України, за ініціативою Українського національного комітету Міжнародної торгової палати була створена Міжвідомча робоча та експертна групи з питання впровадження системи «Єдине вікно – локальне рішення»в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області, які розпочали свою діяльність у грудні 2011 року.

У квітні 2012 року з метою реалізації концепції спрощення, гармонізації, стандартизації та комп’ютеризації процедур міжнародної торгівлі на основі напрацювань ЄЕК ООН та Всесвітньої митної організації було створене Товариство з обмеженою відповідальністю «ППЛ 33-35».

Реалізація зазначеного проекту передбачається шляхом створення в портах, розташованих в Одеській області, Єдиної інформаційної системи портового співтовариства (ЄІС). Загальні принципи створення та функціонування «єдиного вікна» викладені в Рекомендаціях №№ 33, 34, 35 ЄЕК ООН.

Довідково:

·         Рекомендація № 33 (2005 рік) визначає основні засади для очистки експорту, імпорту та транзиту.

·         Рекомендація № 34 (2011 рік) деталізує процес гармонізації даних при здійсненні обміну інформацією між учасниками ЄІС.

·         Рекомендація № 35 (2010 рік)вимагає аналізу підготовленості правової системи для впровадження «єдиного вікна» в країні чи в певному регіоні.

Створення зазначеної системи дозволить всім суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності – учасникам транспортного процесу надавати інформацію одночасно, в єдине місце, в стандартній формі та одному агентству, установі, організації (незалежно від форми власності).

На сьогоднішній день ЄІС застосовується в найбільш розвинутих портах, аеропортах та інших інтенсивних пунктах перетину кордонів у світі.

В Західній Європі функціонує зазначена форма «єдиного вікна» в портах Гамбурга (Німеччина), Роттердама (Нідерланди), Антверпена (Бельгія), Фелікстоу (Великобританія), Гавра, Марселя (Франція), Барселони, Більбао (Іспанія).

На базі зазначених портів засновано Європейську асоціацію ЄІС – EuropeanPortCommunitySystems Association (EPCSA).

Мета Асоціації – розбудова електронної логістики у всіх європейських портах, підвищення ефективності морських перевезень, експедиторської та логістичної діяльності в Євросоюзі. Асоціація закликає всіх користувачів послугами портів активно створювати зазначені системи.

Впровадження ЄІС спочатку на локальному рівні з перспективою використання цього досвіду для створення національного «єдиного вікна» наблизить Україну до стратегії розвитку торгівлі Євросоюзу, де вже прийнята програма розвитку мережі національних механізмів «єдиного вікна», які будуть обмінюватися інформацією на підставі стандартів ООН та Всесвітньої митної організації.

Таким чином, на першому етапі проекту основним завданням є впровадження вказаних рекомендацій ООН, доручень Кабінету Міністрів України шляхом створення відповідних програмно-інформаційних комплексів, засобів комунікації між учасниками ЄІС, організаційного забезпечення взаємодії державних і недержавних підприємств та установ на шляху оптимізації транспортних процесів, зменшення загроз непередбачуваних суб’єктивних обставин, зведення нанівець впливу людського фактору на процес переміщення товарів та транспортних засобів через кордони і як наслідок, збільшення обсягів зовнішньої торгівлі, надходжень до Держбюджету України податків та зборів.

ЄІС, яка на сьогоднішній день створюється в Одеському морському торговельному порту використовує існуючий досвід та найкращу практику європейських портів.

Створення ЄІС на базі портів Одеського регіону має бути максимально вигідним як для бізнесового співтовариства, так і для контролюючих органів. Воно позитивно вплине на розвиток Одеси, як вузла європейського логістичного ланцюга між Півднем та Північчю Європи, між Європою та Азією.

На рівні України створення такої системи надасть реальний поштовх розвиткові сприятливого правового простору, гармонізації обміну даними між різноманітними учасниками транспортного процесу та державними контролюючими органами на рівні світових стандартів і таким чином стане першим кроком до національного «єдиного вікна» зі всіма пов’язаними з цим процесом позитивними зрушеннями, направленими на інтеграцію з Європою на рівні міжнародних ланцюгів поставок товарів, обмеження бюрократичних процедур та боротьби з корупцією.